Program mDokumenty pozwoli zweryfikować, czy legitymacja nie została unieważniona przez szkołę. Rozporządzenie dotyczyć będzie zarówno szkół publicznych, jak i szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych.

 Trwa pilotaż mLegitymacji szkolnej>>

 


 

Potrzebny PESEL

Z nowego rozwiązania skorzystają tylko osoby, które mają numer PESEL, a zatem - co do zasady - obywatele polscy, choć o nadanie numeru mogą też wystąpić cudzoziemcy (m.in. z prawem do stałego pobytu, statusem uchodźcy, zgodą na pobyt). Ma to uzasadnienie techniczne - system weryfikacji mLegitymacji powiązany będzie z rejestrem PESEL.

 

Szybka informacja o unieważnieniu dokumentu

mLegitymacja szkolna będzie unieważniana przez szkołę, gdy dokument straci ważność (zarówno ten w formie elektronicznej, jak  i tradycyjnej).

Szkoła unieważni dokument także w przypadku utraty mLegitymacji szkolnej na skutek uszkodzeń, niepoprawnego działania lub utraty urządzenia mobilnego, w którym przechowywana była mLegitymacja szkolna.