Czytaj: Maturę w tym roku zdało 86 proc. absolwentów >>

Poinformował o tym dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Marcin Smolik. Jak przypomniał, w tym roku maturzyści mogli po raz drugi odwołać od wyniku egzaminu maturalnego do Kolegium Arbitrażu Edukacyjnego przy Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.

Zgodnie z przepisami każdy maturzysta może wystąpić do właściwej terytorialne Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej o wgląd do swojej ocenionej pracy. Może zrobić zdjęcie arkusza egzaminacyjnego, a jeśli ma zastrzeżenia do oceny, może wystąpić o weryfikację do dyrektora OKE. Do tego zadania dyrektor wyznacza egzaminatora innego niż ten, który sprawdzał i oceniał pracę jako pierwszy. Po weryfikacji dyrektor OKE może ocenę podtrzymać lub zmienić.

Z informacji Centralnej Komisji Egzaminacyjnej wynika, że do 13 sierpnia br. (kolejne dane CKE otrzyma od OKE w listopadzie) do okręgowych komisji wpłynęło 19,1 tys. wniosków o wgląd do sprawdzonego i ocenionego arkusza egzaminacyjnego. Podobnie jak w poprzednich latach najwięcej wniosków dotyczyło prac z biologii na poziomie rozszerzonym – 5,5 tys., chemii na poziomie rozszerzonym – 4,9 tys. i matematyki na poziomie podstawowym – niemal 3 tys.

Najwięcej wniosków złożono w OKE w Krakowie - 4,3 tys., OKE w Poznaniu - 2,7 tys. i OKE w Warszawie - 2,6 tys. Po wglądzie zdający złożyli wnioski o weryfikację prawie 4,9 tys. arkuszy. Tak samo jak w przypadku wniosków o wgląd najwięcej wniosków o weryfikację sumy punktów uzyskanych z egzaminu dotyczyło biologii na poziomie rozszerzonym (2,1 tys.), chemii na poziomie rozszerzonym (677), matematyki na poziomie podstawowym (573).

W wyniku weryfikacji w przypadku 1,5 tys. arkuszy egzaminacyjnych podwyższono liczbę punktów przyznanych przez egzaminatora sprawdzającego pracę. Najwięcej rozstrzygnięć pozytywnych dla uczniów dotyczyło egzaminu z biologii na poziomie rozszerzonym (724), chemii na poziomie rozszerzonym (237) i języka polskiego na poziomie podstawowym (134).

Jeżeli maturzysta nadal kwestionował wynik matury, mógł się odwołać do Kolegium Arbitrażu Egzaminacyjnego. Do 13 sierpnia br. do Kolegium Arbitrażu Egzaminacyjnego wpłynęły odwołania dotyczące oceny 1311 zadań egzaminacyjnych, w tym: 998 z biologii na poziomie rozszerzonym, 112 z języka polskiego na poziomie podstawowym i rozszerzonym, 88 z chemii na poziomie rozszerzonym. - Do 13 sierpnia Kolegium Arbitrażu Egzaminacyjnego podjęło rozstrzygnięcie w odniesieniu do 838 zadań, uznając argumentację zdających i podwyższając wynik w przypadku oceny 23 zadań, natomiast utrzymując rozstrzygnięcie dyrektora OKE w przypadku 815 zadań" - podał dyrektor CKE. (ks/pap)