Jest to inicjatywa edukacyjna skierowana do uczniów i nauczycieli” prowadzona przez Urząd Ochrony Danych Osobowych. Urząd zachęca szkoły i placówki doskonalenia zawodowego nauczycieli do przesyłania zgłoszeń.

– Program „Twoje dane – Twoja sprawa” jest jednym z najważniejszych i niezwykle potrzebnych działań edukacyjnych Urzędu – mówi dr Edyta Bielak-Jomaa, prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. – Jest realizowany od 2009 roku i stanowi cenną inspirację dla nauczycieli, uczniów i rodziców, którzy biorąc w nim udział, pokazują, w jaki sposób od najmłodszych lat można uczyć dzieci zasad ochrony danych osobowych, przekazując trudne treści podczas lekcji, pogadanek oraz przy wykorzystaniu gier i zabaw – dodaje.

Program jest realizowany w dwóch etapach:

  • najpierw wiedzę z zakresu ochrony danych osobowych i prawa do prywatności poszerzają nauczyciele, którzy m.in. biorą udział w dwudniowej konferencji szkoleniowo-informacyjnej, podczas której Urząd Ochrony Danych Osobowych przekazuje im pakiet materiałów edukacyjnych, w skład którego wchodzą: broszury informacyjne dotyczące zasad przetwarzania danych osobowych, scenariusze lekcji, prezentacje multimedialne i inne pomoce dydaktyczne ułatwiające realizację Programu. Materiały te i informacje są obowiązkowo przekazywane również radom pedagogicznym,
  • w kolejnym etapie nauczyciele wiedzę zdobytą podczas szkolenia zorganizowanego i prowadzonego przez ekspertów z Urzędu Ochrony Danych Osobowych upowszechniają wśród uczniów, zarówno podczas lekcji z różnych przedmiotów, jak i podejmując się realizacji innych niestandardowych działań.

– Bogactwo przedsięwzięć realizowanych przez placówki biorące udział w Programie „Twoje dane – Twoja sprawa” jest ogromne, o czym świadczy pełna lista tych inicjatyw, która jest dostępna na stronie internetowej naszego Urzędu – mówi dr Edyta Bielak-Jomaa.   


Uzupełnieniem Programu są webinaria „Ochrona danych osobowych w szkołach”. To cykl wykładów online, prowadzonych przez ekspertów z Urzędu Ochrony Danych Osobowych, podczas których omawiane są najbardziej interesujące i nurtujące nauczycieli zagadnienia z zakresu ochrony danych osobowych i prywatności.
 
Patronat honorowy nad programem sprawują Minister Edukacji Narodowej i Rzecznik Praw Dziecka, a szczegółowe informacje na jego temat dostępne są na stronie internetowej UODO pod linkiem https://uodo.gov.pl/pl/p/tdts.
Z kolei więcej informacji dotyczących jego obecnej, IX edycji można znaleźć pod adresem: https://uodo.gov.pl/pl/138/496

Jak infromują organizatorzy, rocznie do Programu przystępuje ponad 300 placówek, które podejmują różne działania edukacyjne na rzecz upowszechniania wiedzy o ochronie danych osobowych i prawa do prywatności. Statystycznie rocznie Program realizuje ok. 4 000 nauczycieli oraz 40 000 uczniów w całej Polsce, którzy angażują społeczność szkolną i środowisko lokalne, aby idea ochrony prywatności i danych osobowych stanowiła ważny element edukacji szkolnej i pozaszkolnej.

 

Harmonogram IX edycji Programu – rok szkolny 2018/2019

  • 30.08.2018 r. – 21.09.2018 r. Rekrutacja do Programu poprzez formularz na stronie internetowej www.uodo.gov.pl/tdts
  • 15.10.2018 r. - 16.10.2018 r.    Uroczysta inauguracja IX edycji - szkolenie „Twoje dane - Twoja sprawa” i przekazanie materiałów edukacyjnych
  • 1.09.2018 r. – 31.05.2019 r. Okres trwania Programu – działania lokalne – zajęcia lekcyjne i pozalekcyjne, spotkania szkoleniowe rad pedagogicznych oraz wydarzenia tematyczne ze szczególnym uwzględnieniem obchodów Dnia Ochrony Danych Osobowych – 28 stycznia.
  • Kwiecień/maj 2019 r. Dwa ogólnopolskie konkursy organizowane przez Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych – dla szkół/ośrodków doskonalenia nauczycieli oraz dla uczniów.
  • Początek czerwca 2019 r. Spotkanie podsumowujące realizację IX edycji Programu