Do marca MEN chce przedstawić całościowy model wsparcia dzieci ze specjalnymi potrzebami...
PAP
26.01.2018
Od 1 stycznia 2018 r. nauczycielom nie przysługuje dodatek za uciążliwość pracy poza tymi, którzy...
Joanna Lesińska
25.01.2018
Przy niektórych schorzeniach niewskazana jest dłuższa praca przy komputerze, a jest ona obecnie...
Monika Sewastianowicz
25.01.2018
Przedstawiciele ZNP i FZZ domagają się nadal wzrostu wynagrodzenia nauczycieli o 15 proc. od 1...
PAP
24.01.2018
Nauczyciela, który chce pójść na urlop dla poratowania zdrowia, na badanie skieruje dyrektor. Wzór...
Monika Sewastianowicz
24.01.2018
Fali szowinizmu i ideologii nienawiści może zapobiegać dobra edukacja, w tym regionalna przekonują...
PAP
24.01.2018
Rozpoczęło się spotkanie zespołu ds. statusu zawodowego nauczycieli. Przedstawiciele ZNP i FZZ...
PAP
24.01.2018
Pracodawcy - przedstawiciele wszystkich branż - chcą brać udział w tworzeniu nowego szkolnictwa...
PAP
23.01.2018
Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą prowadzi rekrutację nauczycieli do pracy dydaktycznej...
Monika Sewastianowicz
23.01.2018
Więcej szkół wprowadzi elektroniczne legitymacje szkolne, które będa jednocześnie kartą wejściową...
Monika Sewastianowicz
23.01.2018
Zadośćuczynienie za krzywdę doznaną przez pokrzywdzonego powinno być odpowiednie i ustalane w...
Aleksandra Partyk
23.01.2018
Inspekcja Handlowa sprawdziła 83 firmy cateringowe, które przygotowują posiłki dla szpitali, szkół,...
PAP
23.01.2018
Zadaniem MEN w najbliższym czasie będzie upowszechnianie koncepcji edukacji włączającej, aby szkoły...
PAP
22.01.2018
Żeby promocja szkolnictwa zawodowego, w tym szkolnictwa branżowego, udała się, musi się w nią...
PAP
22.01.2018
Sama matura nie wystarczy, by dostać się na wszystkie uczelnie. Uniwersytety zdecydują, czy chcą...
Monika Sewastianowicz
22.01.2018
W ostatnich latach wzrosła w Polsce dostępność kształcenia uczniów z niepełnosprawnościami razem z...
Monika Sewastianowicz
22.01.2018
Nauczyciel chcąc skorzystać z urlopu dla poratowania zdrowia, musi złożyć pisemny wniosek do...
Monika Sewastianowicz
22.01.2018
Szkoła nie zawsze udzieli bezpłatnej informacji dotyczącej gromadzonych danych osobowych. Rząd chce...
Monika Sewastianowicz
20.01.2018
Ponad 750 szkół w województwie. świętokrzyskim będzie mogło korzystać z bardzo szybkiego internetu,...
PAP
20.01.2018
Rozporządzenie w sprawie orzekania o potrzebie udzielenia nauczycielowi urlopu dla poratowania...
PAP
19.01.2018
W województwach podlaskim i warmińsko-mazurskim rozpoczynają się ferie zimowe. Uczniowie z tych...
PAP
19.01.2018
Podstawa programowa dla 4-letniego liceum ogólnokształcącego, 5-letniego technikum oraz dla...
PAP
19.01.2018
Senat bez poprawek przyjął ustawę budżetową na 2018 r., w której uwzględniono pierwszą transzę...
Monika Sewastianowicz
19.01.2018
W maju odbędzie się konferencja dla nauczycieli i rodziców dotycząca zapewnienia przez szkoły...
PAP
19.01.2018
MEN będzie promować szkolnictwo zawodowe, w tym szkoły branżowe - swoje działania będzie kierować...
PAP
19.01.2018
Dyrektor szkoły będzie mógł w uzasadnionych przypadkach zwiększyć np. koszt zakupu materiałów...
Monika Sewastianowicz
19.01.2018
Nagrywanie przez dyrektora szkoły rozmów z nauczycielami bez ich wiedzy oraz podejrzenie...
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
19.01.2018
Forum Związków Zawodowych i Związek Nauczycielstwa Polskiego chcą spotkania z premierem Mateuszem...
Monika Sewastianowicz
18.01.2018
O 28 proc. w 2017 r. w stosunku do ubiegłego roku wzrosła liczba wyjazdów Polaków na ferie zimowe -...
PAP
18.01.2018
Do Karty Nauczyciela dodano przepis zakazujący zatrudniania nauczycieli na umowach cywilnoprawnych....
Monika Sewastianowicz
18.01.2018
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski