Dotychczasowe ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego stają się, z dniem 1 września 2019 r., centrami kształcenia zawodowego i to one będą prowadzić kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych. Taką zmianę statuuje rozporządzenie, którego projekt konsultuje MEN.

 

 


 

Duże zmiany w szkolnictwie zawodowym

Ustawa zobliguje dyrektora szkoły do nawiązania współpracy z pracodawcą właściwym dla zawodu i branży, przed wprowadzeniem nowego zawodu do kształcenia w szkole. Pojawi się też obowiązek przystąpienia do egzaminu zawodowego - obecnie nie jest to konieczne. Według MEN wpłynie to na poprawę jakości i rzetelne nauczanie w szkołach, zaktywizuje szkoły do prowadzenia kształcenia zawodowego na jak najwyższym poziomie. Obowiązek przystąpienia do egzaminu nie oznacza jednak, że adept danego zawodu będzie musiał otrzymać ocenę pozytywną. Na certyfikacie kwalifikacji zawodowej umieszczany ma być tylko łączny wynik z części pisemnej i praktycznej egzaminu. Na dyplomie zawodowym, zamiast wyników dla każdej kwalifikacji umieszczana będzie średnia z wszystkich kwalifikacji w zawodzie.

 

Zmiany w szkolnictwie zawodowym - pomysły dobre, ale diabeł tkwi w szczegółach>>

 

 

Zmiany w szkolnictwie zawodowym - pomysły dobre, ale diabeł tkwi w szczegółach>>