NSA: Nie długość studiów, lecz sytuacja życiowa ważna dla przyznania zapomogi

Pomoc społeczna Wymiar sprawiedliwości

Zapomogi studenckie przysługują nie dłużej niż przez sześć lat, niezależnie od okresu, przez jaki dana osoba posiada status studenta. Takie wsparcie może otrzymać student, który znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji życiowej, nie częściej niż dwa razy w roku akademickim - orzekł Naczelny Sąd Administracyjny. I dodał, że pojęcie "przysługiwania świadczenia" jest pojęciem tożsamym z "posiadaniem statusu studenta".

05.08.2021

NSA: Dodatkowy urlop nie przysługuje policjantowi mimo zanieczyszczenia powietrza

Policja Prawo pracy BHP

Zanieczyszczenie powietrza nie występuje w ocenie ryzyka zawodowego na stanowisku referenta ogniwa patrolowo-interwencyjnego - orzekł Naczelny Sąd Administracyjny. Aby otrzymać dodatkowy urlop policjant musi wykazać nie tylko pełnienie służby w warunkach narażenia na czynniki szkodliwe, lecz także uwzględnić poziom narażenia określony w Kodeksie pracy.

05.08.2021

NSA: Opiniowanie aktów prawnych nie zapewni wpisu na listę radców prawnych

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Pracownik skarbówki z doktoratem chciał uzyskać wpis na listę radców prawnych. Z aplikacji i egzaminu radcowskiego miało go zwolnić zatrudnienie w urzędzie i okazjonalne opiniowanie ustaw i rozporządzeń. Naczelny Sąd Administracyjnych wskazał, że to za mało, ponieważ od kandydata wymaga się bieżącej pracy przy projektach aktów prawnych. Trzeba być de facto zawodowym legislatorem.

05.08.2021

Sędzia Juszczyszyn wygrywa z Sądem Najwyższym o dobre imię

Prawo cywilne

Sąd Okręgowy w Olsztynie uznał, że uchwała Izby Dyscyplinarnej o zawieszeniu sędziego Pawła Juszczyszyna w pracy sędziego i obniżenie mu pensji o 40 proc. nie jest orzeczeniem Sądu Najwyższego. Wyrok zapadł 3 lipca br. w procesie o ochronę dóbr osobistych przeciwko Skarbowi Państwa - Sądowi Najwyższemu.

04.08.2021

SA: Firma z kłopotami w pandemii nie zapłaci kosztów procesu

Wymiar sprawiedliwości Koronawirus

Chociaż apelacja była zasadna, sąd nie zdecydował się zasądzić na rzecz powoda kosztów procesu, a jedynie te wynikające z zastępstwa procesowego. Uznał, że z powodu epidemii koronawirusa jego sytuacja finansowa nie była bowiem najlepsza - musiał bowiem zamknąć działalność gastronomiczną podczas lockdownu.

04.08.2021

SN: Porozumienie z prokuratorem, mimo jego nieobecności

Prawo karne Prawnicy

Wyrażenie przez pokrzywdzonego bądź prokuratora braku sprzeciwu wobec wniosku o dobrowolne poddanie się karze, nie oznacza automatycznego uwzględnienia przez sąd wniosku złożonego przez oskarżonego. To do sądu należy zbadanie przesłanek co do uwzględnienia wniosku o dobrowolne poddanie się odpowiedzialności karnej, a obecność prokuratora nie jest konieczna - orzekł Sąd Najwyższy w Izbie Karnej.

03.08.2021

WSA: Syn alkoholika nie zapłaci za jego pobyt w Domu Pomocy Społecznej

Domowe finanse

W obecnym stanie prawnym nie tylko możliwości finansowe, ale również racje moralne, mogą decydować, o tym, że syn nie zapłaci za pobyt ojca w placówce opiekuńczej orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach. Dysfunkcyjny rodzic nie powinien zatem liczyć na wyrozumiałość organów.

02.08.2021

WSA: Zawieszenie emerytury wystarczy, by pobierać świadczenie pielęgnacyjne

Pomoc społeczna Domowe finanse Emerytury i renty

Nie można jednocześnie pobierać emerytury i świadczenia pielęgnacyjnego z tytułu opieki. Dlatego osoba, która spełnia warunki do przyznania tego świadczenia i chce je otrzymać, powinna złożyć wniosek o zawieszenie prawa do emerytury. Będzie to skutkować wstrzymaniem jej wypłaty, a więc wyeliminowaniem negatywnej przesłanki. Organ powinien informować o istnieniu takiej możliwości. Tak orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie.

31.07.2021

Sąd: Naprawa zabytkowego samochodu tylko oryginalnymi częściami

Prawo cywilne

W sporze o zapłatę odszkodowania za uszkodzenie zabytkowego samochodu, kwestie związane z procedurami przewidzianymi w ustawie o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, nie są kluczowe. Istotne jest natomiast ustalenie tego, jaką kwotę powinien uzyskać poszkodowany, by móc przywrócić rzecz do stanu sprzed zdarzenia - orzekł Sąd Rejonowy w Oleśnie.

31.07.2021

SN: Stan spoczynku sędziego z dniem prawomocności uchwały KRS

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Praktyka wskazywania przez Krajową Radę Sądownictwa w uchwale konkretnej daty przejścia sędziego w stan spoczynku jest niewłaściwa - orzekł Sąd Najwyższy w Izbie Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych i uchylił kolejną uchwałę Rady. Sąd podkreślił, że przejście sędziego w stan spoczynku następuje z dniem prawomocności uchwały KRS i mają na to wpływ okoliczności, których Rada nie jest w stanie przewidzieć w chwili jej podejmowania.

30.07.2021

SN: Szkoły, przedszkola i straż miejska straciły pieniądze z powodu błędu gminy Ząbki

Samorząd terytorialny Prawo cywilne

Jednostki organizacyjne gminy muszą same zakładać rachunki bankowe dla prowadzenia działalności i gmina nie powinna za nie podpisywać w tym celu umowy z bankami - wynika z wyroku Sądu Najwyższego. Dlatego, że w razie upadku banku jej jednostki - szkoły i przedszkola - nie dostaną od Bankowego Funduszu zwrotu depozytów nawet w minimalnej części gwarantowanej.

30.07.2021

WSA: Spór o istnienie wniosku nie kończy się na sprawdzeniu ewidencji

Administracja publiczna Ubezpieczenia społeczne

Strona wskazywała, że wniosek o zwolnienie z opłacenia należności z tytułu składek wrzuciła do skrzynki wystawionej przed zamkniętymi drzwiami budynku ZUS. Zakład twierdził, że żadnego podania nie dostał. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu wskazał, że takie tłumaczenie organu to za mało i powinien on dokładnie wyjaśnić sprawę, nie wykluczając możliwości przesłuchania wnioskodawcy.

30.07.2021

WSA: Sąd przeciwdziała zmianom klimatycznym i odmawia wycięcia lasu

Środowisko Wymiar sprawiedliwości

W interesie publicznym jest zachowanie i ochrona funkcji lasu. Właściciel, choćby dotknięty klęską suszy, która nie nosi znamion klęski żywiołowej, nie może zatem wyciąć należącego do niego lasu by powiększyć areał uprawny - orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu.

30.07.2021

WSA: O świadczeniu pielęgnacyjnym nie orzeka się, jeśli umrze osoba wymagająca opieki

Pomoc społeczna Domowe finanse Ubezpieczenia społeczne

Przyznawanie świadczenia pielęgnacyjnego jest związane z tym, że istnieją dwa podmioty: opiekun oraz osoba, która potrzebuje opieki. Skoro sąd ustalił, że osoba wymagająca wsparcia zmarła, to postępowanie sądowoadministracyjne podlegało umorzeniu bez badania zasadności skargi - orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach.

29.07.2021

NSA: Wynagrodzenie członków NRA jest jawne

Prawnicy

Pełnienie funkcji członka Naczelnej Rady Adwokackiej i otrzymywanie z tego tytułu wynagrodzenia nie jest objęte sferą prywatną, lecz pozostaje w związku z realizacją ustawowych kompetencji samorządu zawodowego. Jest informacja publiczną - orzekł Naczelny Sąd Administracyjny i stwierdził bezczynność tego organu.

29.07.2021

Sąd: Ubezpieczyciel nie odpowiada, jeśli konieczność uśpienia konia wynikała z nieszczęśliwego wypadku

Koń ważący ponad 500 kilogramów był trzymany przez pracownika powodów, gdy nagle zerwał się. Zwierzę wskoczyło na padok innego konia i wyrządziło mu szkodę. Poszkodowane zwierzę zostało uśpione. Powodowie nie mogą domagać się zapłaty odszkodowania od ubezpieczyciela, skoro ani oni, ani osoba trzecia nie ponoszą winy za zaistniałe zdarzenie – orzekł Sąd Rejonowy w Zgierzu.

29.07.2021
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski