Mała elektrownia wodna wygrała proces z miastem Kłodzko

Środowisko

Sąd Apelacyjny we Wrocławiu oddalił 29 czerwca 2012 r. apelację Miasta Kłodzko od wyroku Sądu Okręgowego w Świdnicy uwzględniającego powództwo właściciela Małej Elektrowni Wodnej w Kłodzku, który...

05.07.2012

Pracownik nie doliczy czekoladek do dochodu

Wydatki na spożywaną przez pracowników spółki kawę, herbatę, cukier, mleko, słodycze, owoce, nie są nieodpłatnym świadczeniem na rzecz pracowników i nie dolicza się sie ich do przychodów ze stosunku...

04.07.2012

Prywatna opinia nie może zastąpić opinii biegłego

Opiniom sporządzonym na zlecenie strony nie można przypisać waloru dowodu z opinii biegłego, nawet, jeśli sporządzone zostały przez osoby posiadające wiedzę fachową. Takie stanowisko wynika z wyroku...

04.07.2012

Interpretacja daje ochronę także następcy

Następca prawny zainteresowanego może skorzystać z ochrony, jaką daje interpretacja indywidualna wyłącznie wówczas, gdy zainteresowany, któremu udzielono interpretacji, zastosował się do niej przed...

02.07.2012