Obrady rady gminy można nagrywać (II SA/Łd 89/08)

Samorząd terytorialny

Obrady rady gminy są jawne i dostępne dla wszystkich obywateli. Prawo dostępu do informacji publicznych jest jednym z nadrzędnych praw zagwarantowanych obywatelom w konstytucji. Zgodnie z art. 61...

21.10.2010