Opracowywanie instrukcji nie zwalnia z ponoszenia opłat

Środowisko

Za przedsięwzięcie usuwające przyczynę ponoszenia opłaty podwyższonej nie można uznać ubiegania się przez podmiot korzystający ze środowiska o decyzję, w związku z brakiem której musiał ponieść on tę...

21.06.2012

Wójt jest powiązany funkcjonalnie z radą gminy

Samorząd terytorialny

Wójt, mimo innego trybu wyboru, jest organem wykonawczym, ściśle powiązanym funkcjonalnie z radą gminy. Te bezpośrednie zależności sprawiają, że w wyniku niedziałania organu stanowiącego także...

21.06.2012

Opracowywanie instrukcji nie zwalnia z ponoszenia opłat

Samorząd terytorialny

Za przedsięwzięcie usuwające przyczynę ponoszenia opłaty podwyższonej nie można uznać ubiegania się przez podmiot korzystający ze środowiska o decyzję, w związku z brakiem której musiał ponieść on tę...

21.06.2012

Uczelnia zapłaci podatek za wynajęty lokal

Samorząd terytorialny

Nieruchomość uczelni wynajęta na prowadzenie działalności gospodarczej nie korzysta ze zwolnienia w podatku od nieruchomości. Takie stanowisko wynika z wyroku NSA z 24 maja 2012 r.

20.06.2012

Uczelnia zapłaci podatek za wynajęty lokal

Nieruchomość uczelni wynajęta na prowadzenie działalności gospodarczej nie korzysta ze zwolnienia w podatku od nieruchomości. Takie stanowisko wynika z wyroku NSA z 24 maja 2012 r.

20.06.2012

Umorzona sprawa przekazania gruntów parafii w Radzionkowie

Budownictwo

Katowicka prokuratura umorzyła postępowanie dotyczące przekazania przez Komisję Majątkową nieruchomości parafii pw. św. Wojciecha w Radzionkowie (Śląskie). Śledczy nie dopatrzyli się w tej sprawie...

20.06.2012

Ocena ryzyka kredytowego jest zwolniona z VAT

Usługi oceny i monitorowania ryzyka pożyczkowego (kredytowego) korzystają ze zwolnienia od podatku VAT, jako usługi będące elementem usługi finansowej. Takie stanowisko wynika z wyroku WSA we...

19.06.2012

Import samochodu typu pick-up podlega akcyzie

Tak wyposażenie jak i wykończenie wnętrza jest jednym z elementów, które należy wziąć pod uwagę dokonując oceny zasadniczego przeznaczenia pojazdu samochodowego. Inne bowiem może być wykończenie...

19.06.2012