TK: przepisy o umorzeniu składek ZUS konstytucyjne

Przepisy, na podstawie których ZUS umorzył zaległości w składkach kobietom, które w czasie urlopu wychowawczego prowadziły biznes, są zgodne z konstytucją - orzekł w czwartek Trybunał Konstytucyjny.

12.07.2012

Zasiłek szkolny ma charakter pomocy doraźnej

Samorząd terytorialny

W przeciwieństwie do stypendium zasiłek szkolny ma charakter doraźnej pomocy materialnej, udzielanej uczniowi jednorazowo w związku z trudną ale przejściową sytuacją materialną, będącą następstwem...

12.07.2012

Hipoteka bez odpowiedzialności za cudze długi

Obciążenie hipoteką części ułamkowych wszystkich nieruchomości utworzonych przez podział nieruchomości, której część ułamkowa była przed podziałem obciążona hipoteką, jest niezgodne z konstytucją -...

11.07.2012

Pracodawca ma obowiązek zorganizować szatnie

BHP

Zgodnie z wyrokiem Naczelnego Sadu Administracyjnego z dnia 29 czerwca br., I OSK 108/12 zapewnienie szatni dla zachowania przepisów o bhp to obowiązek pracodawcy. Gdyby inspektor pracy w nakazie...

10.07.2012

Składki na ubezpieczenie są kosztem podatkowym

Wydatki na składki z tytułu umowy ubezpieczenia strat poniesionych przez spółkę na skutek uchybień w działaniu jej organów statutowych można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów.

10.07.2012
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski