NSA: premie pieniężne dla kontrahenta są jak rabat

Premia pieniężna udzielona kontrahentowi obniża VAT podobnie jak rabat - orzekł w poniedziałek NSA w uchwale siedmiu sędziów. Sąd dodał, że nie ma w ustawie o VAT przepisu, na podstawie którego można...

26.06.2012

NSA: premie pieniężne dla kontrahenta są jak rabat

Premia pieniężna udzielona kontrahentowi obniża VAT podobnie jak rabat - orzekł w poniedziałek NSA w uchwale siedmiu sędziów. Sąd dodał, że nie ma w ustawie o VAT przepisu, na podstawie którego można...

25.06.2012

Zwrot z tytułu rękojmi bez VAT

Otrzymana przez kupujacego kwota zwrotu kosztów naprawy z tytułu rękojmi nie stanowi przychodów podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

22.06.2012

NSA: rada zawieszona, to wójt też

Wójt, mimo innego trybu wyboru, jest organem wykonawczym, ściśle powiązanym funkcjonalnie z radą gminy. Te bezpośrednie zależności sprawiają, że w wyniku niedziałania organu stanowiącego także...

22.06.2012

Opracowywanie instrukcji nie zwalnia z ponoszenia opłat

Środowisko

Za przedsięwzięcie usuwające przyczynę ponoszenia opłaty podwyższonej nie można uznać ubiegania się przez podmiot korzystający ze środowiska o decyzję, w związku z brakiem której musiał ponieść on tę...

21.06.2012

Wójt jest powiązany funkcjonalnie z radą gminy

Samorząd terytorialny

Wójt, mimo innego trybu wyboru, jest organem wykonawczym, ściśle powiązanym funkcjonalnie z radą gminy. Te bezpośrednie zależności sprawiają, że w wyniku niedziałania organu stanowiącego także...

21.06.2012
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski