Ocena zachowania nauczyciela zależy od dyrektora szkoły

Samorząd terytorialny

To od decyzji dyrektora zależy ocena zachowania nauczyciela, uznanie jego zawinienia i wyciągnięcie, ewentualnych konsekwencji. Rozbieżność ocen burmistrza i dyrektora co do zachowania nauczyciela z...

28.06.2012

Strasburg: Słowenia naruszyła prawa "wymazanych"

W wyniku ogłoszenia niepodległości w 1991 r. Słowenia pozbawiła prawa do stałego pobytu prawie 20 tyś. osób (tzw. wymazanych). Brak uregulowania ich statusu prawnego przez prawie 20 lat stanowił...

27.06.2012