Sprzedaż majątku osobistego nie podlega VAT

Sprzedaż działek budowlanych wytyczonych na gruntach opodatkowanych podatkiem rolnym, które stanowią majątek osobisty, nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

25.05.2012

Zmiana decyzji w VAT oddziałuje na CIT

Prawną konsekwencją określenia przez organ należnego podatku od towarów i usług jest konieczność skorygowania wysokości przychodu, a w konsekwencji podstawy opodatkowania i kwoty podatku w podatku...

24.05.2012

Działka na budowę drogi nie korzysta ze zwolnienia

Do dostawy działki stanowiącej mienie komunalne, oznaczonej na mapie, jako droga, która nie była użytkowana, jako droga gminna i nie stanowiła takiej funkcji nie można stosować zwolnienia w VAT....

23.05.2012