ETS: specyfikacje techniczne muszą ułatwiać konkurencję

Budownictwo

Specyfikacje techniczne sporządzone przez publicznych nabywców muszą umożliwiać otwarcie procesu udzielania zamówień publicznych na konkurencję. W tym celu, musi istnieć możliwość składania ofert...

18.06.2012

"Objęcie udziałów" wymaga wykładni systemowej

Przychodem jest nominalna wartość udziałów w spółce kapitałowej objętych w zamian za wkład niepieniężny w innej postaci niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część, przy czym przychód ten...

18.06.2012

Strasburg: sprzeciw sumienia musi zostać uwzględniony

Prawo krajowe, które nie uwzględnia klauzuli sumienia i nie przewiduje możliwości odbycia zastępczej służby wojskowej przez osoby, których przekonania nie pozwalają na czynną służbę wojskową, narusza...

14.06.2012
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski