Nieużytkowy strych nie podlega opodatkowaniu

Samorząd terytorialny

Skoro poddasze stanowi niewykończoną część budynku, ściany nie są otynkowane, podłoga składa się porozbijanych płytek betonowych, to całość świadczy o tym, że ta część budynku nie stanowi powierzchni...

17.05.2012

Sąd zakazał reklamy OLT Express podobnej do PLL LOT

Sąd Okręgowy w Warszawie zakazał - z rygorem natychmiastowej wykonalności - rozpowszechniania reklamy przewoźnika OLT Express, łudząco podobnej do reklamy PLL LOT, na czas trwania procesu między...

16.05.2012

Administrator ZFŚS nie jest podatnikiem VAT

Zorganizowanie wycieczki, na rzecz pracowników finansowane z ZFŚS lub za częściową odpłatnością nie będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

16.05.2012

Nieużytkowy strych nie podlega opodatkowaniu

Skoro poddasze stanowi niewykończoną część budynku, ściany nie są otynkowane, podłoga składa się porozbijanych płytek betonowych, to całość świadczy o tym, że ta część budynku nie stanowi powierzchni...

15.05.2012