Lokalne referendum musi zwierać jasne i zrozumiałe pytanie

Samorząd terytorialny

Komisja powołana do oceny wniosku o przeprowadzenie referendum gminnego nie może domniemywać rzeczywistych intencji inicjatora referendum ani zmieniać, odpowiednio do tych intencji, sformułowania...

01.06.2012

Kapitalizacja jest formą zapłaty odsetek

Skapitalizowane odsetki od pożyczki niezwiązanej z działalnością inwestycyjną spółki należy zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów spółki w dacie kapitalizacji, a nie w dacie faktycznej zapłaty...

01.06.2012