WSA: pierwsze wyroki w sprawie zakazanej reklamy aptek

Wszelkie programy lojalnościowe aptek są zakazane. Próby przyciągnięcia klientów przez te placówki kończą się nałożeniem kary i zaprzestaniem niedozwolonych praktyk. WSA w Warszawie wydał w...

15.04.2013

WSA: kara porządkowa ma charakter osobisty

Ordynacja podatkowa nie przewiduje dopuszczalności nałożenia kary porządkowej za nieprzekazanie wezwania właściwemu adresatowi, nawet jeśliby obowiązek przekazania wynikał z innych przepisów. Takie...

14.04.2013

Bierna postawa nie uwalnia od odpowiedzialności

Ustawodawca w żaden sposób nie różnicuje odpowiedzialności członków zarządu, którzy w rzeczywistości zajmują się sprawami spółki i tych, którzy zajmują bierną postawę. Takie stanowisko wynika z...

11.04.2013