Wydatki na aplikację nie są kosztem podatkowym

Koszty związane z uzyskaniem uprawnień zawodowych adwokata poniesione przed rozpoczęciem prowadzenia działalności gospodarczej nie mogą przyczyniać się do osiągnięcia przychodu, bądź też służyć...

25.07.2012

Nie każdy może złożyć wniosek o interpretację

Wniosek o interpretację indywidualną może złożyć tylko taka osoba, która po wydaniu interpretacji mogłaby skorzystać z gwarancji, że zastosowanie się do uzyskanej interpretacji nie może jej szkodzić....

23.07.2012

Osoba bezrobotna musi być gotowa do podjęcia zatrudnienia

Samorząd terytorialny

Osoba bezrobotna to osoba niezatrudniona i niewykonująca żadnej pracy zarobkowej. Przy tym dla uzyskania i kontynuowania statusu osoby bezrobotnej konieczne jest, aby te okoliczności istniały w dacie...

23.07.2012

NSA: wojewoda mógł zakazać kibicom Legii wstępu na mecz

Samorząd terytorialny

Wojewoda mógł zabronić kibicom Legii wstępu na stadion, jeżeli mogłoby to zagrozić bezpieczeństwu podczas meczu orzekł w piątek Naczelny Sąd Administracyjny. Decydujące znaczenie miał tu wniosek...

22.07.2012

Strasburg: ruch realiański promuje niemoralne treści

Odmowa wydania zgody na rozwieszenie plakatów ruchu realiańskiego w miejscach publicznych nie naruszyła prawa do swobody wypowiedzi uznał Europejski Trybunał Praw Człowieka w wyroku Wielkiej Izby z...

22.07.2012

ETS: nie każdy może zarejestrować nazwę domeny .eu

Osoba, której zezwolono jedynie na rejestrację nazwy domeny .eu dla właściciela znaku towarowego nie jest licencjobiorcą wcześniejszych praw. Zgodnie z wyrokiem ETS osoby, które nie są uprawnione do...

21.07.2012