O zastosowaniu środku nadzoru decyduje wojewoda

Samorząd terytorialny

Postępowanie w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały lub zarządzenia organu gminy prowadzi się zawsze z urzędu, a nie na wniosek. A zatem decyzję co do celowość zastosowania środka nadzoru w...

05.04.2013

NSA: nie ma PIT od pieniędzy ze sprzedaży pastwiska

Rolnik zasadniczo nie płaci podatku dochodowego od sprzedaży pastwiska - orzekł w czwartek Naczelny Sąd Administracyjny. Zapłaciłby go tylko wtedy, gdyby sprzedawał pastwisko na cele niezwiązane z...

05.04.2013

WSA: brak kwatery dla policjanta narusza prawo

Komendant Główny Policji nie może umarzać postępowania w sprawie o przydział kwatery funkcjonariuszowi z powodu braku wolnych lokali tymczasowych orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny.

04.04.2013

WSA: gminne lokale nie tylko dla zameldowanych na stałe

Przepisy gminne nie mogą dyskryminować w jakichkolwiek sposób członków wspólnoty samorządowej w dostępie do prawa nabycia lokalu z gminnego zasobu nieruchomości, z uwagi na długość okresu i charakter...

02.04.2013
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski