Ważne jest posiadanie a nie wykorzystywanie

Dla celów podatku od nieruchomości obiekt niewykorzystywany faktycznie w danym momencie do prowadzenia działalności gospodarczej uznaje się już za związany z działalnością, bowiem definicja ustawowa...

01.08.2012

Zakup ekspektatywy nie daje prawa do ulgi

Przeznaczenie środków z tytułu sprzedaży domu na zakup ekspektatywy własnościowego prawa do lokalu nie jest równoznaczne z nabyciem tego prawa, warunkującym skorzystanie z prawa do zwolnienia...

30.07.2012

Bilety na gokarty z podstawową stawką VAT

Sprzedaż biletów wstępu uprawniających do korzystania z gokartów na wynajmowanej krytej powierzchni, będzie podlegała opodatkowaniu stawką VAT 23 proc. na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy o podatku od...

30.07.2012

O statusie drogi nie decyduje jej dostępność

Elementem odróżniającym drogę publiczną od drogi wewnętrznej jest formalne zaliczenie do odpowiedniej kategorii dróg publicznych, a nie powszechna dostępność, którą to cechę droga wewnętrzna podobnie...

29.07.2012