Nadanie statutu ZOZ jest aktem prawa miejscowego

Samorząd terytorialny

Uchwała w sprawie nadania nowego brzmienia statutu zakładowi opieki zdrowotnej jest aktem prawa miejscowego i w kosekwencji podlega ona obowiązkowi publikacji w wojewódzkim dzienniku urzędowym uznał...

05.11.2012

Złamane drzewo można wyciąć tylko po zezwoleniu

Złamanie się drzewa, czy spowodowane tym faktem zagrożenie bezpieczeństwa, może jedynie stanowić uzasadnienie wniosku o wydanie zezwolenia na usunięcie takiego drzewa, lecz nie może usprawiedliwiać...

03.11.2012

NSA: biegły ma zbadać ceny w całej miejscowości

Odniesienie się do przeciętnych cen w wybranych tylko dzielnicach, a nie do przeciętnych cen w danej miejscowości może mieć istotny wpływ na określenie wartości rynkowej przedmiotu czynności...

02.11.2012

Zakres kontroli wojewody nie zależy od przedmiotu uchwały

Samorząd terytorialny

Ustawa o samorządzie powiatowymnie uzależnia możliwości wydania rozstrzygnięcia nadzorczego wojewody od przedmiotu uchwały rady powiatu i stanowi podstawę do wydania takiego rozstrzygnięcia również w...

01.11.2012

SN: samowolka z pozwoleniem na budowę

Samowolką budowlaną jest podjecie inwestycji, która miała pozwolenie na budowę, ale zgoda ta nie była ostateczna stwierdził Sąd Najwyższy.

01.11.2012