Nieaktualny plan zagospodarowania nie do zaskarżenia

Samo podjęcie przez radę gminy uchwały o nieaktualności planu nie może być przedmiotem skutecznej skargi do sądu administracyjnego, skoro uchwała taka z natury rzeczy nie może naruszać interesu...

09.04.2013

SN: lekarz niesłusznie uniewinniony

Sąd odwoławczy ma obowiązek wnikliwie uzasadnić, a zwłaszcza odnieść się do całości opinii biegłych, jeśli zmienia wyrok pierwszej instancji i uniewinnia oskarżonego stwierdził Sąd Najwyższy.

06.04.2013

O zastosowaniu środku nadzoru decyduje wojewoda

Samorząd terytorialny

Postępowanie w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały lub zarządzenia organu gminy prowadzi się zawsze z urzędu, a nie na wniosek. A zatem decyzję co do celowość zastosowania środka nadzoru w...

05.04.2013

NSA: nie ma PIT od pieniędzy ze sprzedaży pastwiska

Rolnik zasadniczo nie płaci podatku dochodowego od sprzedaży pastwiska - orzekł w czwartek Naczelny Sąd Administracyjny. Zapłaciłby go tylko wtedy, gdyby sprzedawał pastwisko na cele niezwiązane z...

05.04.2013
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski