Odsetki z góry stają się przychodem od razu

Jeśli bank z góry wlicza odsetki do kwoty kredytu, to stają się one dla niego przychodem od razu, a nie dopiero przy spłacie kolejnych rat przez kredytobiorcę. Takie stanowisko wynika z wyroku NSA z...

27.03.2013

Od wynagrodzenia arbitra nie zapłacimy VAT

Strona zobowiązana na mocy wyroku do poniesienia kosztów arbitrażu obejmujących m.in. wynagrodzenie arbitrów ustalone im przez sąd, nie jest podatnikiem podatku od towarów i usług z tytułu uzyskanego...

27.03.2013

Nabycie przez koproducenta prawa do filmu podlega VAT

Wkład finansowy i wkład rzeczowy koproducentów w produkcję filmu, w zamian za współudział w autorskich prawach majątkowych oraz związany z tym udział w zysku z tytułu eksploatacji filmu podlega...

26.03.2013

Gdy jest decyzja, to nie ma zaświadczenia

Urząd nie wyda zaświadczenia o niezaleganiu z podatkami, jeśli podatnik dostał wcześniej decyzję, choćby nieostateczną, określającą wysokość zobowiązania podatkowego. Takie stanowisko wynika z wyroku...

25.03.2013
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski