Interpretacja daje ochronę także następcy

Następca prawny zainteresowanego może skorzystać z ochrony, jaką daje interpretacja indywidualna wyłącznie wówczas, gdy zainteresowany, któremu udzielono interpretacji, zastosował się do niej przed...

02.07.2012

Ocena zachowania nauczyciela zależy od dyrektora szkoły

Samorząd terytorialny

To od decyzji dyrektora zależy ocena zachowania nauczyciela, uznanie jego zawinienia i wyciągnięcie, ewentualnych konsekwencji. Rozbieżność ocen burmistrza i dyrektora co do zachowania nauczyciela z...

28.06.2012

Strasburg: Słowenia naruszyła prawa "wymazanych"

W wyniku ogłoszenia niepodległości w 1991 r. Słowenia pozbawiła prawa do stałego pobytu prawie 20 tyś. osób (tzw. wymazanych). Brak uregulowania ich statusu prawnego przez prawie 20 lat stanowił...

27.06.2012