WSA: gminne lokale nie tylko dla zameldowanych na stałe

Przepisy gminne nie mogą dyskryminować w jakichkolwiek sposób członków wspólnoty samorządowej w dostępie do prawa nabycia lokalu z gminnego zasobu nieruchomości, z uwagi na długość okresu i charakter...

02.04.2013

Opłata za korzystanie z przystanków nie podlega VAT

Opłata za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych lub dworców, których właścicielem albo zarządzającym jest gmina nie podlega przepisom ustawy o VAT. Takie stanowisko...

30.03.2013