Kolejna wygrana polskich dziennikarzy w Strasburgu

Dwoje polskich redaktorów lokalnego tygodnika Temi wygrało we wtorek w Europejskim Trybunale Praw Człowieka. Trybunał uznał - kolejny raz w ostatnim czasie - że polskie władze naruszyły prawo do...

23.10.2012

Nagrody z zysku netto nie są kosztem podatkowym

Firma nie może powtórnie ujmować w kosztach uzyskania przychodów wydatków poniesionych na wynagrodzenia pracowników oraz nagród wypłaconych mu z zysku netto, a więc po wcześniejszym obciążeniu...

23.10.2012

Zarządca nieruchomości musi przekazać sprawę sądowi

Budownictwo

Obowiązek przekazania skargi do sądu administracyjnego wraz z aktami sprawy i odpowiedzią na skargę nie jest zależny od tego, czy dana skarga jest dopuszczalna oraz czy podmiot, za pośrednictwem...

23.10.2012

Nie każda sprawa wymaga odpowiedzi w formie uchwały

Samorząd terytorialny

Rada gminy jako organ kolegialny jest obowiązana wydawać swoje rozstrzygnięcia w formie uchwał, nie każda jednak sprawa wymaga wydania konkretnego rozstrzygnięcia. Żaden przepis nie nakłada na radę...

23.10.2012

SN: pełnomocnictwo pełnomocnictwu nierówne

Do pełnomocnictwa udzielonego na podstawie art. 210 1 k.s.h. nie mają zastosowania przepisy Kodeksu cywilnego o pełnomocnictwie. Takie stanowisko zajął Sąd Najwyższy w wyroku z 15 czerwca 2012 r.

22.10.2012