SN: o zwrocie dotacji unijnej decyduje sąd

Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości w Lublinie przyznaje dotacje, a potem je przedsiębiorcom odbiera. Przegrała w sądzie w Lublinie sprawę o zwrot odsetek. A Sąd Najwyższy potwierdził, że spory z umów...

22.03.2013

Nie każda opinia prawna posiada walor informacji publicznej

Samorząd terytorialny

Nie zawsze każda opinia prawna, bez względu na cel jej opracowania, posiada walor informacji publicznej. Takiego waloru nie można przypisać opinii prawnej sporządzonej na potrzeby organu, jeżeli ma...

22.03.2013

VAT: świadczenie kompleksowe określa ekonomia

Jeżeli z ekonomicznego punktu widzenia dane świadczenie ma charakter kompleksowy i wchodzi w skład jednej złożonej usługi, wówczas dla celów VAT nie należy sztucznie rozdzielać poszczególnych...

21.03.2013

NSA: opłaty za przystanki autobusowe bez VAT

Gminy nie muszą odprowadzać VAT-u od opłat za korzystanie z przystanków autobusowych, pobieranych od przewoźników na podstawie ustawy o publicznym transporcie zbiorowym - orzekł w środę NSA. Sprawa...

21.03.2013

SN: brak kontrasygnaty umowy komunalnej nie jest wadą

Samorząd terytorialny

Nie zawsze kontrasygnata umowy komunalnej przez skarbnika gminy jest potrzebna stwierdził Sąd Najwyższy w wyroku z 15 marca 2013 r.. Do sprawy trzeba podchodzić elastycznie dodał.

20.03.2013