Park krajobrazowy nie zwalnia z podatku

Samorząd terytorialny

Grunty położone poza obszarem parku narodowego, czy rezerwatu przyrody nie mogą być objęte zwolnieniem z podatku od nieruchomości. Takie stanowisko wynika z wyroku WSA w Gdańsku z 13 lutego 2013 r.

13.03.2013

Park krajobrazowy nie zwalnia z podatku

Grunty położone poza obszarem parku narodowego, czy rezerwatu przyrody nie mogą być objęte zwolnieniem z podatku od nieruchomości. Takie stanowisko wynika z wyroku WSA w Gdańsku z 13 lutego 2013 r.

13.03.2013

SA:„Dajemy za darmo” nie narusza dóbr osobistych

Sąd Apelacyjny w Warszawie oddalił apelację Fundacji Gender, która domagała się przeprosin od autorów reklamy za naruszenie godności kobiet. Przeprosiny miały się ukazać w prasie i na billboardach w...

13.03.2013

Brak jezdni nie pozbawia działki statusu drogi gminnej

Budownictwo

Fakt, że w chwili obecnej działka nie posiada jezdni nie zmienia faktu iż jest działką drogową kwalifikowana w planie miejscowym jako droga gminna i każdym czasie mogą być na niej wykonane budowla...

12.03.2013

Dywidenda niepieniężna to nie sprzedaż

Przeniesienie własności nieruchomości w wyniku wypłaty dywidendy nie ma charakteru odpłatnego zbycia prawa rzeczowego. Tak stwierdził NSA z wyroku z 22 lutego 2013 r.

12.03.2013
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski