WSA: kara porządkowa ma charakter osobisty

Ordynacja podatkowa nie przewiduje dopuszczalności nałożenia kary porządkowej za nieprzekazanie wezwania właściwemu adresatowi, nawet jeśliby obowiązek przekazania wynikał z innych przepisów. Takie...

10.04.2013

Nieaktualny plan zagospodarowania nie do zaskarżenia

Samo podjęcie przez radę gminy uchwały o nieaktualności planu nie może być przedmiotem skutecznej skargi do sądu administracyjnego, skoro uchwała taka z natury rzeczy nie może naruszać interesu...

09.04.2013