Transformator, jako element sieci jest opodatkowany

Opodatkowaniu podlegają nie same transformatory, ale sieć elektroenergetyczna, jako całość, w skład której te transformatory wchodzą. Takie stanowisko wynika z wyroku WSA w Łodzi z 6 lutego 2013 r.

11.03.2013

WSA: gmina może różnicować opłaty targowe

Gmina może różnicować stawki opłaty targowej w odniesieniu do różnych targowisk prowadzonych na terenie danej gminy. Takie stanowisko wynika z wyroku Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie z 13...

09.03.2013

NSA: minister nie musi ujawniać poleceń służbowych

Minister finansów nie musi udostępnić Solidarności polecenia służbowego skierowanego do jednego z wiceministrów - orzekł Naczelny Sąd Administracyjny. O tym, czy dokument jest informacją publiczną,...

08.03.2013

SN: milion zł za zakażenie w wojsku

Przy zaprzeczeniu ojcostwa sąd musi brać pod uwagę hierarchię wartości dobro dziecka i interes ojca, a także zasady współżycia społecznego stwierdził Sąd Najwyższy w wyroku z 7 marca br.

08.03.2013