SOKiK: dom maklerski stosował niedozwoloną klauzulę

Sprzedaż zgromadzonych przez konsumenta aktywów nastąpi w niektórych sytuacjach według własnego uznania przedsiębiorcy to postanowienie stosowane przez Dom Maklerski BDM w Bielsku-Białej Sąd Ochrony...

06.03.2013

SN: opłata za użytkowanie wieczyste po aktualizacji

Użytkownik wieczysty w trzecim roku od aktualizacji wnosi opłatę roczną w wysokości stanowiącej sumę opłaty ustalonej w drugim roku i połowy nadwyżki ponad dwukrotność dotychczasowej opłaty taka jest...

06.03.2013

SN: wspólnik zwraca koszt procesu

Sąd Najwyższy 28 lutego br. stwierdził w uchwale, że wspólnik spółki jawnej, który spełnił świadczenie na rzecz wierzyciela tej spółki, może żądać od innego jej wspólnika zwrotu odpowiedniej części...

05.03.2013

NSA: maile z urzędu nie są informacją publiczną

Korespondencja, w tym także mailowa osoby wykonującej zadania publiczne, z jej współpracownikami nie jest informacja publiczną, nawet jeżeli w jakieś części dotyczy wykonywanych przez tę osobę zadań...

05.03.2013

Korespondencja mailowa nie jest informacją publiczną

Samorząd terytorialny

Korespondencja, w tym także mailowa osoby wykonującej zadania publiczne, z jej współpracownikami nie jest informacja publiczną, nawet jeżeli w jakieś części dotyczy wykonywanych przez tę osobę zadań...

04.03.2013