ETS: można dwa razy ukarać podatnika za to samo

Prawo unijne nie zabrania, by podatnik VAT był karany dwukrotnie za ten sam czyn: raz sankcją podatkową, drugi raz sankcją karną - orzekł we wtorek unijny Trybunał. W Polsce dwukrotne karanie jest...

26.02.2013

Prezydent miasta nie może ingerować w działalność szkoły

Samorząd terytorialny

Prezydent miasta nie może wydać zarządzenia, które narzuca dyrektorom szkół i innych placówek oświatowych konkretne rozwiązania oraz wytyczne. Obowiązek zapewnienia właściwego funkcjonowania szkoły i...

26.02.2013

Sąd: odsetki z ZUS nie są odrębnym świadczeniem

Odsetki nie są odrębnym świadczeniem z ubezpieczenia społecznego, lecz świadczeniem akcesoryjnym, które w wypadku zaistnienia określonych w ustawie warunków powinno być przyznane i wypłacone przez...

26.02.2013

KIO: zamawiający wyznacza granice oceny ofert

To zamawiający wyznacza granice oceny ofert, a także zdolności wykonawcy do realizacji zamówienia i podczas dokonywania czynności oceny tych granic nie może przekroczyć - podkreśla Krajowa Izba...

25.02.2013

Nieuczciwą konkurencję trzeba udowodnić

Czynów nieuczciwej konkurencji nie można domniemywać. A do uprawdopodobnienia bezprawnych działań konkurenta konieczne są dowody - stwierdził w wyroku Sąd Apelacyjny w Warszawie.

23.02.2013

ETS: praca za granicą to też podstawa do emerytury

Kraje Unii Europejskiej muszą przy wyliczaniu emerytalnych uwzględniać składki opłacone w innym państwie unijnym - orzekł w czwartek Trybunał Sprawiedliwości UE. Trybunał uznał, że w tym zakresie...

22.02.2013

NSA: poprawa zdrowia zwalnia z VAT

Zabiegi upiększające, poprawiające wygląd, jako niesłużące poprawie zdrowia, zwolnieniem z VAT objęte być nie mogą. Takie stanowisko wynika z wyroku NSA z 19 grudnia 2012 r.

22.02.2013

Jedno przyłącze, a dwie stawki VAT

Roboty budowlane związane z wykonaniem, do budynków mieszkalnych objętych społecznym programem mieszkaniowym, przyłącza wodociągowego wewnątrz tego budynku - korzystają ze stawki 8 proc. podatku VAT,...

21.02.2013