WSA: urząd nie zarejestruje kradzionego auta

Organ administracji nie jest władny rozstrzygać w postępowaniu rejestracyjnym kwestii o charakterze cywilnoprawnym. Skoro nie zostało udokumentowane prawo własności pojazdu, organ ma prawo odmówić...

13.02.2013

Gminy mogą odliczać więcej podatku naliczonego

Gmina, która pobiera opłatę za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu, nie działa jako podatnik, a czynności te nie podlegają opodatkowaniu VAT. Tak stwierdził NSA w wyroku z 8 lutego 2012 r.

11.02.2013

Referencja to nie potwierdzenie wykonania zlecenia

Dokument potwierdzający, że dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie musi zawierać treść, która w danym postępowaniu, mając na uwadze całą specyfikę zamówień publicznych,...

11.02.2013

Sąd: pomyłka też narusza dobra osobiste

Redaktor portalu internetowego ma przeprosić radnego z Chorzowa za napisanie, że zarobił on 275 tys. w klubie sportowym podczas gdy w rzeczywistości było to tylko 275 zł. Nie pomogły tłumaczenia...

09.02.2013
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski