WSA: nie ma zgody, nie ma przychodu

Skoro nie zostało wykazane, że doszło do skutecznego zawarcia umowy najmu lokalu, to nie ma podstawy do przyjęcia, że podatnik osiągnął z tego tytułu przychód. Takie stanowisko wynika z wyroku WSA w...

06.02.2013

Zadośćuczynienie za represje SB - 33 tys. zł

Białostocki sąd apelacyjny zasądził 33 tys. zł zadośćuczynienia Mirosławowi Basiewiczowi, działaczowi związkowemu Milicji Obywatelskiej, za straty związane z internowaniem go w stanie wojennym....

05.02.2013

SN: brak prezesa spółki powoduje nieważność procesu

Kurator reprezentujący spółkę przed sądem nie jest jej organem i nie może występować w jej imieniu. A zatem brak właściwej reprezentacji spółki powoduje bezwzględną nieważność postępowania orzekł Sąd...

05.02.2013

Zbiorowy dojazd do pracy nie do opodatkowania

Gdy wartości nieodpłatnych świadczeń nie można przyporządkować do świadczeń uzyskiwanych przez konkretnego pracownika - brak jest podstaw do ustalenia dla tegoż pracownika kwoty przychodu uzyskanego...

04.02.2013

SA: przez wpadkę ZAIKS-u twórca nie dostał zapłaty

Występowanie pod pseudonimem może przysporzyć twórcy wiele kłopotu, a nawet może pozbawić go wynagrodzenia. ZAIKS przegrał przed Sądem Apelacyjnym w Warszawie, gdyż nie postarał się odnaleźć...

02.02.2013
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski