Klasyfikacja pojazdu decyduje o zwolnieniu z podatku

Zwolnienie z podatku od środków transportowych pojazdu specjalnego jest uzależnione od klasyfikacji pojazdu w dowodzie rejestracyjnym - wyjaśnił Minister Finansów w odpowiedzi na interpelację...

10.05.2012

Analiza oferty dopiero po spełnieniu warunków

Zamawiający nie powinien mylić etapu badania i oceny spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu z analizą czy treść złożonej oferty odpowiada treści Specyfikacji Istotnych Warunków...

09.05.2012

ETS: domena .eu tylko dla Europejczyków

Przedsiębiorstwo może zarejestrować swoje znaki towarowe jako nazwę domeny .eu tylko wówczas, gdy ma ono siedzibę w Unii Europejskiej. Wniosek o rejestrację może zostać złożony przez licencjobiorcę...

09.05.2012