SA: blog może być uznany za prasę

Blog nie jest formą publikacji na tyle zamkniętą i jednorodną, by można było a priori zakładać, że jako przekaz internetowy nigdy nie wypełnia ustawowych znamion definicji prasy. Część blogów może...

24.03.2013

SN: o zwrocie dotacji unijnej decyduje sąd

Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości w Lublinie przyznaje dotacje, a potem je przedsiębiorcom odbiera. Przegrała w sądzie w Lublinie sprawę o zwrot odsetek. A Sąd Najwyższy potwierdził, że spory z umów...

22.03.2013

Nie każda opinia prawna posiada walor informacji publicznej

Samorząd terytorialny

Nie zawsze każda opinia prawna, bez względu na cel jej opracowania, posiada walor informacji publicznej. Takiego waloru nie można przypisać opinii prawnej sporządzonej na potrzeby organu, jeżeli ma...

22.03.2013

VAT: świadczenie kompleksowe określa ekonomia

Jeżeli z ekonomicznego punktu widzenia dane świadczenie ma charakter kompleksowy i wchodzi w skład jednej złożonej usługi, wówczas dla celów VAT nie należy sztucznie rozdzielać poszczególnych...

21.03.2013

NSA: opłaty za przystanki autobusowe bez VAT

Gminy nie muszą odprowadzać VAT-u od opłat za korzystanie z przystanków autobusowych, pobieranych od przewoźników na podstawie ustawy o publicznym transporcie zbiorowym - orzekł w środę NSA. Sprawa...

21.03.2013