SN: brak prezesa spółki powoduje nieważność procesu

Kurator reprezentujący spółkę przed sądem nie jest jej organem i nie może występować w jej imieniu. A zatem brak właściwej reprezentacji spółki powoduje bezwzględną nieważność postępowania orzekł Sąd...

05.02.2013

Zbiorowy dojazd do pracy nie do opodatkowania

Gdy wartości nieodpłatnych świadczeń nie można przyporządkować do świadczeń uzyskiwanych przez konkretnego pracownika - brak jest podstaw do ustalenia dla tegoż pracownika kwoty przychodu uzyskanego...

04.02.2013

SA: przez wpadkę ZAIKS-u twórca nie dostał zapłaty

Występowanie pod pseudonimem może przysporzyć twórcy wiele kłopotu, a nawet może pozbawić go wynagrodzenia. ZAIKS przegrał przed Sądem Apelacyjnym w Warszawie, gdyż nie postarał się odnaleźć...

02.02.2013

TK: janosikowe w zasadzie zgodne z konstytucją

Tylko jeden z trzech zakwestionowanych przepisów o tzw. janosikowym został uznany za częściowo niezgodny z konstytucją. Pozostałe dwa przepisy są zdaniem Trybunału Konstytucyjnego zgodne z ustawą...

01.02.2013

KUP: nazwa i rodzaj kredytu nie mają znaczenia

Ustawa o PIT nie uzależnia zaliczenia odsetek od kredytów zaciągniętych na prowadzenie działalności gospodarczej do kosztów uzyskania przychodów (KUP) od klasyfikacji czy nazwy tych kredytów. Takie...

31.01.2013

CIT dopiero od dnia wpisu do KRS

W okresie od dnia podjęcia uchwały o przekształceniu do dnia poprzedzającego wpis do KRS podatnikami podatku dochodowego są wspólnicy przekształcanej spółki cywilnej. Takie stanowisko wynika z wyroku...

31.01.2013