Badania kliniczne nie są zwolnione z VAT

Usługi świadczone przez szpitale na rzecz sponsora badań klinicznych nie są zwolnione z VAT. Takie stanowisko przedstawił NSA w wyroku z 20 czerwca 2012 r.

31.08.2012

Strasburg: nie mylić pojęć "dziecko" i "embrion"

Zakaz badania zarodków przed implantacją w procedurze zapłodnienia in vitro narusza prawo do życia rodzinnego i prywatnego nosicieli chorób dziedzicznych uznał Europejski Trybunał Praw Człowieka w...

29.08.2012

Oferta to zobowiązanie wykonawcy

Za treść oferty uznaje się zobowiązanie wykonawcy do spełnienia na rzecz zamawiającego oznaczonego w SIWZ świadczenia, w sposób opisany i za oferowaną cenę - wynika z orzeczenia Krajowej Izby...

29.08.2012

SN: nierówne traktowanie musi być wykazane przed sądem

Dyskryminację należy udowodnić, wskazując kryterium gorszego traktowania - orzekł Sąd Najwyższy. Nie można porównywać sytuacji dwóch osób zatrudnionych na różnych stanowiskach zróżnicowanie statusu...

27.08.2012

Wpłaty na fundusz remontowy nie są fakturowane

Brak jest podstaw do fakturowania wewnętrznych rozliczeń między Wspólnotą a jej członkami, w związku z ponoszonymi kosztami zarządu nieruchomością wspólną oraz na fundusz remontowy, nawet po...

27.08.2012