WSA: trzeba wiedzieć, kiedy ogłosić upadłość

Jeśli zarządzający spółką podejmuje ryzyko naprawy finansów spółki, to musi to czynić ze świadomością odpowiedzialności z tym związanej i liczyć się z tym, że w przypadku dokonania błędnej oceny...

30.01.2013

Właściwy czas na zgłoszenie wniosku o upadłość

Jeśli zarządzający spółką podejmuje ryzyko naprawy finansów spółki, to musi to czynić ze świadomością odpowiedzialności z tym związanej i liczyć się z tym, że w przypadku dokonania błędnej oceny...

28.01.2013

Odsprzedaż mediów nie jest elementem najmu

Jeśli zgodnie z umową najmu strony tej umowy odrębnie rozliczają (fakturują) czynsz z tytułu korzystania z lokalu i opłaty z tytułu mediów, nie ma podstaw do przyjęcia, że wynajmujący świadczy na...

28.01.2013
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski