Małżonek może dostać świadczenie pielęgnacyjne

Przesłanka negatywna, uniemożliwiająca przyznanie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego, nie dotyczy małżonka osoby wymagającej opieki, spełniającego wymogi do uzyskania świadczenia pielęgnacyjnego -...

24.08.2012

Od ukradzionych towarów można odliczyć VAT

Podatnikowi przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego przy nabyciu towarów, jeżeli w efekcie końcowym towary te nie posłużą czynnościom opodatkowanym na skutek wystąpienia kradzieży z...

23.08.2012

NSA: VAT nie wywołuje skutków podatkowych

Różnice kursowe wynikające z kwot podatku od towarów i usług nie mogą być samodzielnie kwalifikowane, jako koszt lub przychód podatkowy. Takie stanowisko wynika z wyroku NSA z 20 lipca 2012 r.

23.08.2012

VAT nie wywołuje skutków podatkowych

Różnice kursowe wynikające z kwot podatku od towarów i usług nie mogą być samodzielnie kwalifikowane, jako koszt lub przychód podatkowy. Takie stanowisko wynika z wyroku NSA z 20 lipca 2012 r.

22.08.2012

Certyfikat rezydencji ważny bezterminowo

Treść certyfikatu rezydencji nie wskazuje okresu jego ważności i zachowuje on swoją aktualność, dopóki nie ulegnie zmianie potwierdzany w nim stan faktyczny. Płatnik nie musi ponownie występować o...

22.08.2012

Wydruk IE-599 także potwierdza eksport

Wydruk papierowy komunikatu IE-599 jest dokumentem potwierdzającym wywóz towaru poza terytorium Wspólnoty i o ile wynika z niego tożsamość towaru będącego przedmiotem dostawy i wywozu, to podatnikowi...

22.08.2012