Skarga została wniesiona przez obywateli Wielkiej Brytanii, którzy za popełnione przestępstwa zostali skazani przez sąd w składzie jednego sędziego. W przypadku każdego ze skarżących postępowanie sądowe rozpoczynało się przed składem sądu, do którego należała także ława przysięgłych, lecz w toku postępowania ławnicy zostali zwolnieni ze swych obowiązków i sędzia dalej procedował sam. Więcej>>>