NSA: dowóz do pracy nie zawsze jest opodatkowany

Nieodpłatne świadczenie transportu przez zakład pracy na rzecz pracowników, w sytuacji gdy nie można ustalić którzy pracownicy i w jakim zakresie korzystali z tego świadczenia nie powoduje powstania...

13.04.2012

TK: pracę obronił, doktoratu może nie dostać

Nienadanie przez radę wydziału stopnia doktora kandydatowi, który zdał egzaminy, obronił pracę i spełnił inne wymagane warunki, nie jest sprzeczne z konstytucją - uznał w czwartek Trybunał...

12.04.2012

Wypłacony zachowek nie jest kosztem podatkowym

Wydatek związany z wypłatą zachowku stanowiącego osobiste zobowiązanie spadkobiercy względem zstępnej spadkodawcy pominiętej przy dziedziczeniu, nie mieści się w ustawowych kryteriach kosztu...

10.04.2012