Ulga meldunkowa obejmuje także udział w gruncie

Zwolnieniu z opodatkowania w oparciu o ww. art. 21 ust. 1 pkt 126 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych podlega przychód uzyskany zarówno ze sprzedaży udziału w budynku mieszkalnym, jak i...

18.01.2013

Strasburg: tortury w ukraińskich więzieniach

Przemoc stosowana przez funkcjonariuszy służb penitencjarnych w zakładach karnych na Ukrainie narusza zakaz nieludzkiego i poniżającego traktowania oraz tortur uznał Europejski Trybunał Praw...

17.01.2013

Na jubileusz ...zaliczka i podatek

Na podstawie ceny zakupu usługi (jako pakietu) i przy uwzględnieniu liczby z niej korzystających jest możliwe ustalenie wartości pieniężnej nieodpłatnego świadczenia . Takie stanowisko wynika z...

17.01.2013

NSA: przesłuchanie nie zawsze musi być powtórzone

Włączenie do materiału dowodowego protokołów przesłuchań świadków z innych postępowań nie narusza zasady czynnego udziału strony w postępowaniu. Takie stanowisko wynika z wyroku NSA w Warszawie z 16...

16.01.2013
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski