WSA: dieta niesolidnego radnego może być obniżona

Nie narusza prawa zapis uchwały, że w przypadku uchylania się radnego od obowiązków związanych z wykonywaniem mandatu, dieta przysługująca za dany miesiąc kalendarzowy zostanie obniżona orzekł WSA w...

14.01.2013

WSA: kontener to nie budynek

Obiektu budowlanego, w którym dolna płaszczyzna fundamentu znajduje się na poziomie terenu, a jego przeniesienie lub rozebranie nie wiąże się z wykonywaniem robót ziemnych, nie można uznać za trwale...

13.01.2013

Środki z ZFŚS dają prawo do odliczenia VAT

Przeznaczenie środków z zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych na działalność opodatkowaną nie przekreśla prawa do odliczenia VAT. Takie stanowisko wynika z wyroku NSA z 22 listopada 2012 r.

11.01.2013

Nie będzie odszkodowania za zderzenie z łosiem

Kierowcy, którego samochód na drodze powiatowej zderzył się z łosiem, nie należy się odszkodowanie i zadośćuczynienie od właściciela drogi, mimo iż nie ustawił on tam znaków ostrzegawczych - orzekł w...

10.01.2013

Fikcyjny kontrahent nie pomniejszy przychodu

Nie wystarczy wykazanie, że podatnik mógł gdziekolwiek nabyć towar lub usługę i wykorzystać je w działalności gospodarczej, aby wydatek ten móc zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów. Takie...

09.01.2013