Wynagrodzenie biegłego nie może być ustalone "z góry"

Do ustalenia wysokości wynagrodzenia biegłego, powołanego przez organ podatkowy do określenia wartości rynkowej nieruchomości, stosuje się przepisy o należnościach świadków i biegłych w postępowaniu...

02.08.2012

Piwo bezalkoholowe w Sądzie Najwyższym

BHP

Zgodnie z wyrokiem Sądu Najwyższego z dnia 11 kwietnia 2000 r., I PKN 589/99 nie można zarzucić pracownikowi ani spożywania alkoholu w czasie pracy, ani jej wykonywania w stanie nietrzeźwości po...

02.08.2012