Właściwy czas na zgłoszenie wniosku o upadłość

Jeśli zarządzający spółką podejmuje ryzyko naprawy finansów spółki, to musi to czynić ze świadomością odpowiedzialności z tym związanej i liczyć się z tym, że w przypadku dokonania błędnej oceny...

28.01.2013

Odsprzedaż mediów nie jest elementem najmu

Jeśli zgodnie z umową najmu strony tej umowy odrębnie rozliczają (fakturują) czynsz z tytułu korzystania z lokalu i opłaty z tytułu mediów, nie ma podstaw do przyjęcia, że wynajmujący świadczy na...

28.01.2013

SN: urzędnik może się pomylić

Nie każdy błąd funkcjonariusza publicznego to przestępstwo zdecydował wczoraj Sąd Najwyższy. To wyrok ważny dla radnych, policjantów, sędziów, komorników czy posłów, bo każdy z nich jest...

25.01.2013