Z pytaniem w tej sprawie zwrócił się do siedmioosobowego składu sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego prezes tego sądu Roman Hauser. Uznał, że orzecznictwo sądów administracyjnych ws. stosowania przepisów o obniżonej stawce VAT do robót dotyczących obiektów objętych społecznym programem mieszkaniowym jest rozbieżne i sprawę musi rozstrzygnąć powiększony skład NSA.

Zgodnie z ustawą o VAT obniżoną, 8-procentową stawkę stosuje się: do dostawy, budowy, remontu, modernizacji lub przebudowy obiektów budowlanych lub ich części zaliczonych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym. Chodzi o budynki jednorodzinne o powierzchni użytkowej nieprzekraczającej 300 metrów kw. oraz mieszkania nie większe niż 150 metrów kw.

Spory deweloperów z organami podatkowymi dotyczyły głównie tego czy 8-proc. VAT można stosować tylko do przyłączy sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej - w samym budynku mieszkalnym, czy również do przyłączy znajdujących się poza bryłą budynku.

Ustawa o VAT nie rozstrzyga tej kwestii, mówi jedynie, że infrastrukturą towarzyszącą budownictwu mieszkaniowemu są m.in.: przyłącza do budynków mieszkalnych, drogi, dojścia, dojazdy oraz sieci wodociągowe, kanalizacyjne, cieplne, elektroenergetyczne, gazowe i telekomunikacyjne - jeżeli są one związane z obiektami budownictwa mieszkaniowego.

Z ustawy nie wynika, czy infrastruktura towarzysząca budownictwu mieszkaniowemu ma się znajdować wewnątrz budynku, czy może być również poza jego bryłą. Z tego powodu prezes NSA skierował pytanie do siedmioosobowego składu NSA, czy obniżona stawka VAT "może także znaleźć zastosowanie do robót dot. obiektów budownictwa mieszkaniowego, ale wykonywanych poza bryłą takich obiektów".

W poniedziałek, podczas posiedzenia NSA, prokurator Prokuratury Generalnej Lucjan Nowakowski przekonywał, że obniżona stawka VAT nie może być stosowana do robót wykonywanych poza bryłą budynku. Argumentował, że wynika to z definicji budynku zawartej w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych (PKOB), zgodnie z którą "budynki to zadaszone obiekty budowlane wraz z wbudowanymi instalacjami i urządzeniami technicznymi, wykorzystywane dla potrzeb stałych". Prokurator dodał, że stosowanie obniżonej stawki VAT do robót wykonywanych poza budynkiem jest sprzeczne z prawem.

NSA podzielił to zdanie i stwierdził, że obniżonej stawki VAT nie stosuje się do robót wykonywanych poza budynkiem, co oznacza, że są one objęte podstawową stawką VAT, czyli obecnie 23 proc. (sygn. I FPS 7/12).

W ustnym uzasadnieniu uchwały sędzia Grażyna Jarmasz odwołała się do definicji budynku, zawartej w Słowniku Języka Polskiego. Wynika z niej, że budynkiem jest "budowla naziemna, ograniczona ścianami i dachem". Sędzia wskazała, że "definicja ta nie obejmuje innych elementów, mimo że są związane z budynkiem". Dodała, że choć infrastruktura jest związana z budynkiem, to roboty dot. budynku i infrastruktury można rozdzielić, co w rzeczywistości ma miejsce.

Ostatnio problem preferencyjnej stawki VAT stał się szerszy i dotyczy również mebli do zabudowy kuchni i łazienek, szaf wnękowych, żaluzji i rolet okiennych. W tym wypadku jednak spór toczy się o co innego - czy są to roboty budowlano-montażowe, objęte obniżoną stawką VAT, czy modernizacyjne, opodatkowane stawką 23 proc. Tej kwestii nie dotyczyła jednak poniedziałkowa uchwała NSA.

ede/ kjed/ amac/