SN: reklamy Link4 nie wprowadzały klientów w błąd

Reklamy towarzystwa ubezpieczeniowego Link4 nie wprowadzały klientów w błąd, nie miały także wpływu na decyzje klientów co do nabycia usług ubezpieczeniowych - orzekł w piątek Sąd Najwyższy.

25.05.2012

Sprzedaż majątku osobistego nie podlega VAT

Sprzedaż działek budowlanych wytyczonych na gruntach opodatkowanych podatkiem rolnym, które stanowią majątek osobisty, nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

25.05.2012

Zmiana decyzji w VAT oddziałuje na CIT

Prawną konsekwencją określenia przez organ należnego podatku od towarów i usług jest konieczność skorygowania wysokości przychodu, a w konsekwencji podstawy opodatkowania i kwoty podatku w podatku...

24.05.2012