Szkolenie nie zawsze redukuje punkty karne

Zmniejszenie liczby punktów poprzez odbycie szkolenia dotyczy tylko tych kierowców, którzy w chwili przystąpienia do szkolenia nie przekroczyli 24 punktów orzekł WSA w Kielcach.

30.09.2012

Do usunięcia naruszenia prawa można wezwać tylko raz

Samorząd terytorialny

Niedopuszczalne jest traktowanie instytucji wezwania do usunięcia naruszenia prawa jako czynności, która nie wywołuje żadnych skutków prawnych i wobec tego może być powtarzana wielokrotnie. Zatem...

28.09.2012

Badanie zatrzymanych przez policję bez VAT

Usługi polegające na badaniu osoby zatrzymanej przez policję, a następnie wydaniu zaświadczenia lekarskiego o przeciwwskazaniach medycznych do umieszczenia tej osoby w pomieszczeniu dla osób...

28.09.2012

Warunki formalne nie decydują o zwolnieniu podatkowym

Pozbawienie podatnika prawa do stosowania stawki 0 proc., skoro zwrócił podróżnemu podatek, ale nie dopełnił warunków formalno administracyjnych, powoduje obciążenie podatnika podwójną kwotą podatku....

28.09.2012