WSA: NFZ sędzią we własnej sprawie

NFZ rozstrzygając konkurs na przeprowadzenie profilaktycznych badań mammograficznych powinien sporządzić protokół z przebiegu prac komisji konkursowej i ujawnić go oferentom stwierdził WSA...

24.04.2013

Wpłacone wadium nie stanowi kosztu podatkowego

Kwoty wpłacone tytułem wadium, które w związku z wygranym przetargiem i rezygnacją z podpisania umowy nie zostały zwrócone nie mogą stanowić kosztów uzyskania przychodów.

23.04.2013