Auto zastępcze pozostaje towarem handlowym

Samochody nabyte do dalszej odsprzedaży, wykorzystywane wcześniej do jazd próbnych lub jako auta zastępcze zachowują walor towarów handlowych. Takie stanowisko wynika z wyroku WSA w Poznaniu z 4...

30.10.2012

Wystarczy zastrzeżenie organu co do stanu zdrowia kierowcy

Samorząd terytorialny

Skoro w postępowaniu sądowym została sporządzona opinia sądowo psychiatryczna i sądowo psychologiczna, z której wynika, że u kierowcy rozpoznano zespół zależności alkoholowej, to rozpoznanie zawarte...

30.10.2012

SN: uchwała w sprawie utraty mocy wyroku łącznego

Sąd Najwyższy podjął w poniedziałek uchwałę w skłądzie 7 sedziów, w której stwierdził, że przy kolejnym wyroku łącznym traci moc tylko ta część poprzedniego orzeczenia, która dotyczy tej samej...

30.10.2012

Usunięcie złamanego drzewa wymaga zezwolenia

Środowisko

Złamanie się drzewa, czy spowodowane tym faktem zagrożenie bezpieczeństwa, może jedynie stanowić uzasadnienie wniosku o wydanie zezwolenia na usunięcie takiego drzewa, lecz nie może usprawiedliwiać...

29.10.2012

Biegły bada ceny w całej miejscowości

Odniesienie się do przeciętnych cen w wybranych tylko dzielnicach, a nie do przeciętnych cen w danej miejscowości może mieć istotny wpływ na określenie wartości rynkowej przedmiotu czynności...

29.10.2012

Wezwać do usunięcia naruszenia prawa można tylko raz

Samorząd terytorialny

Żadne przepisy nie przewidują wielokrotnego skutecznego wnoszenia zażaleń czy odwołań. Przyjęcie odmiennego poglądu byłoby sprzeczne z konstytucyjną zasadą równości wszystkich podmiotów wobec prawa....

26.10.2012