Wnioskodawcy zaskarżyli bezczynność przedsiębiorstwa energetycznego, polegającą na nieudostępnieniu im kserokopii decyzji stanowiących podstawę lokalizacji i budowy linii energetycznych na działkach, stanowiących ich własność. Więcej>>>