ZAIKS mógł pobierać bezprawnie tantiemy

Sąd Apelacyjny w Warszawie rozstrzygnie, czy ZAIKS mógł podpisać ugodę z Kinoteką w sprawie zaprzestania egzekucji komorniczej i rezygnacji z roszczeń z tytułu tantiem dla twórców filmowych....

15.09.2013