Upał w orzecznictwie sądów

Upał może być argumentem uzasadniającym zwłokę w złożeniu pisma do sądu - wynika z sądowych orzeczeń. Jednak nie każdy, kto skarży się na upał, może liczyć na wyrozumiałość sędziów. Np. więźniowie,...

08.08.2013

NSA: rada gminy nie może zdecydować o jej podziale

Samorząd terytorialny

Rada Gminy Kamienica (Małopolskie) nie mogła odmówić mieszkańcom przeprowadzenia referendum ws. odłączenia się i utworzenia odrębnej gminy Szczawa orzekł w środę Naczelny Sąd Administracyjny. O...

08.08.2013

WSA: policja ma prawo gromadzić dane przez 50 lat

Policja ma prawo przetwarzać dane osób, które były kiedykolwiek oskarżone lub skazane. Przemawia za tym interes publiczny - bezpieczeństwo i względy prewencyjne orzekł w środę Wojewódzki Sąd...

08.08.2013

NSA: żona nie może kupić mieszkania od męża

Nie jest wydatkiem na własne cele mieszkaniowe zakup części mieszkania od męża - orzekł w środę Naczelny Sąd Administracyjny. Sąd uznał, że taka transakcja służyłaby jedynie powiększeniu majątku...

07.08.2013

NSA: uprawnienia architektoniczne nie dla wszystkich

Budownictwo

Osoby, które uzyskały uprawnienia konstrukcyjno-budowlane przed nowelizacją prawa budowlanego zachowały je, nie otrzymały jednak uprawnień architektonicznych. Te ostatnie musi potwierdzić wojewoda...

07.08.2013

NSA: odsetki od unijnych dotacji są opodatkowane

Fundusze poręczeniowe płacą podatek dochodowy od odsetek od lokat bankowych, na których gromadzą środki unijne orzekł we wtorek Naczelny Sąd Administracyjny. Zwolnione z opodatkowania jest samo...

07.08.2013
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski