SN: kupującego mieszkanie chroni dobra wiara

Budownictwo

Sąd Najwyższy potwierdził w czwartek, że dobra wiara kupującego może przesądzić o ważności umowy sprzedaży. Sprawa dotyczyła transakcji, w której pierwotny właściciel mieszkania próbował wycofać się...

20.09.2013

SN: umowa opcji walutowych - ważna, ale źle rozliczona

Umowa opcji walutowych dawała większe prawa bankowi, dlatego po załamaniu kursu złotego w 2008 roku należało równomiernie nałożyć na strony świadczenia, a nie obciążać tylko jedną - przedsiębiorcę -...

20.09.2013

SN: kupującego chroni dobra wiara

Sąd Najwyższy potwierdził w czwartek, że dobra wiara kupującego może przesądzić o ważności umowy sprzedaży. Sprawa dotyczyła transakcji, w której pierwotny właściciel mieszkania próbował wycofać się...

19.09.2013