W przypadku odmowy będziemy mogli tę decyzję zaskarżyć do sądu.
Fundacja pytała, czy polskie służby współpracują ze swoimi zagranicznymi odpowiednikami? Służba Kontrwywiadu Wojskowego nie chciała odpowiedzieć na pytanie, czy dostała zgodę premiera na taką współpracę. Dlatego Fundacja złożyła skargę do sądu administracyjnego na jej bezczynność.
- Służba Kontrwywiadu Wojskowego nie dysponuje środkami publicznymi, ustawa o dostępie do informacji publicznej jest niezgodna z Konstytucją, a działania Fundacji Panoptykon są bezprawne i mogą doprowadzić do podważenia wiarygodności sojuszniczej Polski - takiej argumentacji użyła SKW w odpowiedzi na pytanie Fundacji Panoptykon.
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie stwierdził bezczynność Szefa Służby Kontrwywiadu Wojskowego i nakazał mu odpowiedzieć na wniosek o udostępnienie informacji publicznej.
 WSA przesądził, że pytania dotyczyły informacji publicznej. W związku z tym SKW powinna udzielić odpowiedzi na pytania lub wydać decyzję o odmowie jej udostępnienia (np. na podstawie ustawy o ochronie informacji niejawnych). W przypadku odmowy Fundacja będzie mogła tę decyzję zaskarżyć do sądu.
Wyrok jest nieprawomocny i SKW może złożyć skargę kasacyjną do Naczelnego Sądu Administracyjnego.