SA: przebicie pęcherza to nie błąd w sztuce medycznej

Sąd Apelacyjny w Warszawie oddalił żądanie pacjenta wypłaty 100 tys. zł odszkodowania skierowane przeciwko szpitalowi. Cierpienie pacjenta było powikłaniem pooperacyjnym, na które się godził przed...

27.09.2013

SN: kontroler biletów nie jest funkcjonariuszem

Kontroler biletów komunikacji miejskiej nie korzysta ze szczególnej ochrony prawnej, gdyż nie jest funkcjonariuszem publicznym i pełni tylko funkcje usługowe - stwierdził Sąd Najwyższy.

26.09.2013

Strasburg: samorząd nie może zbankrutować

Europejski Trybunał Praw Człowieka w wyroku z 24 września br. uznał, iż jednostka samorządowa nie może powołać się na swą upadłość i odmówić zapłaty prawomocnie zasądzonego świadczenia.

25.09.2013

SA: nieskuteczne wypowiedzenie leasingu

Wypowiedzenie umowy leasingu z powodu nie płacenia rat jest nieważne, gdy nie są spełnione łącznie trzy elementy: wezwanie do zapłaty zaległości, określenie terminu zapłaty i zagrożenie, że w razie...

25.09.2013