Wpłacone wadium nie stanowi kosztu podatkowego

Kwoty wpłacone tytułem wadium, które w związku z wygranym przetargiem i rezygnacją z podpisania umowy nie zostały zwrócone nie mogą stanowić kosztów uzyskania przychodów.

23.04.2013

WSA: gmina pomaga w miarę możliwości

Wysokość, jak i samo przyznanie świadczenia uzależnione są od możliwości finansowych organu przyznającego pomoc oraz ilości innych osób potrzebujących i zamieszkujących na terenie danej gminy orzekł...

20.04.2013