Formalna rezygnacja nie zwalnia z odpowiedzialności

Faktyczne wykonywanie obowiązków członka zarządu nawet po formalnej rezygnacji z tej funkcji powoduje jego odpowiedzialność podatkową. Takie stanowisko wynika z wyroku NSA z 13 sierpnia 2013 r.

03.09.2013

Postać cyfrowa protokołu to także dokument zeskanowany

Samorząd terytorialny

Sam fakt posiadania wyłącznie wersji papierowej protokołów nie oznacza jednocześnie braku możliwości technicznych udostępnienia tych protokołów w wersji elektronicznej orzekł WSA w Poznaniu. Postać...

02.09.2013

ETS: za dużo automatyzmu w przetargach

O tym orzeczeniu było głośno pod koniec ubiegłego roku. W sprawie Forposta ETS stwierdził, że przepis Prawa zamówień publicznych mający zapobiegać ponownemu wyborowi wykonawcy, z którym już...

02.09.2013

SN: 256 tys. za bezprawny areszt komendanta policji

Sąd Najwyższy stwierdził, że państwo musi wyraźnie dać wyraz, że funkcjonariuszowi stała się krzywda, ale zasądzone odszkodowanie i zadośćuczynienie za niesłuszne tymczasowe aresztowanie nie jest...

01.09.2013

Rozbiórka budynku jest objęta podstawową stawką VAT

Rozbiórka budynku powoduje jego likwidację, a nie budowę, przebudowę, remont, czy modernizację, dlatego jest objęta podstawową, 23-proc. stawką VAT - orzekł w środę Naczelny Sąd Administracyjny....

30.08.2013

SN: potwierdził niewinność burmistrza Rabki

Prawo do informacji podlega ograniczeniu, ze względu na prywatność osób fizycznych. Burmistrz Rabki Zdroju nie udzielajac informacji publicznej nie popełniła przestępstwa, a zatem słusznie została...

30.08.2013

NSA: opłata planistyczna nie uwzględnia cen rynkowych

Budownictwo

Opłatę pobieraną w związku ze wzrostem wartości nieruchomości należy ustalać w dacie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania, a nie na dzień wyceny przed sprzedażą gruntu stwierdził NSA.

30.08.2013

NSA: uzasadnienie wyroku musi być dokładne

Uzasadniając wyrok, sąd administracyjny musi dokładnie wytłumaczyć, dlaczego wydał takie rozstrzygnięcie - orzekł w środę Naczelny Sąd Administracyjny. Uzasadnienie musi zawierać analizę przepisów i...

29.08.2013
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski