Aport akcji do spółki osobowej nie jest opodatkowany

Wniesienie do spółki osobowej aportem akcji w polskich spółkach akcyjnych i komandytowo-akcyjnych a także akcji w spółkach kapitałowych mających siedzibę poza granicami Polski, jest czynnością...

17.12.2012

Kompensata wierzytelności wyklucza szybszy zwrot VAT

Gdy kwoty podatku naliczonego wykazane w deklaracji zostały uregulowane poprzez potrącenie wzajemnych wierzytelności, podatnik nie będzie uprawniony do otrzymania zwrotu nadwyżki podatku naliczonego...

14.12.2012