Nabycie przez koproducenta prawa do filmu podlega VAT

Wkład finansowy i wkład rzeczowy koproducentów w produkcję filmu, w zamian za współudział w autorskich prawach majątkowych oraz związany z tym udział w zysku z tytułu eksploatacji filmu podlega...

26.03.2013

Gdy jest decyzja, to nie ma zaświadczenia

Urząd nie wyda zaświadczenia o niezaleganiu z podatkami, jeśli podatnik dostał wcześniej decyzję, choćby nieostateczną, określającą wysokość zobowiązania podatkowego. Takie stanowisko wynika z wyroku...

25.03.2013

SA: blog może być uznany za prasę

Blog nie jest formą publikacji na tyle zamkniętą i jednorodną, by można było a priori zakładać, że jako przekaz internetowy nigdy nie wypełnia ustawowych znamion definicji prasy. Część blogów może...

24.03.2013