NSA: policjant na "chorobowym" nie traci dodatku

Policjant może przebywać nawet 150 dni w roku na zwolnieniu lekarskim i nie jest to powód do obniżenia mu dodatku - stwierdził NSA. I dodał, że ustawa o policji pełni funkcje ochronną.

28.08.2013

Ryczałt wymaga dwóch oświadczeń

Oświadczenie o wyborze opodatkowania ryczałtem winno być złożone odrębnie, co do przychodów z działalności wykonywanej samodzielnie i co do przychodów uzyskiwanych z udziału w spółce prowadzącej...

28.08.2013

Pogrzeby kościelne nie są zwolnione z VAT

Czynności związane z usługami pogrzebowymi, wykonywane przez kurię Kościoła katolickiego w ramach zarządu cmentarzami wyznaniowymi, nie będą korzystały ze zwolnienia od podatku od towarów i usług.

27.08.2013

Procedura podjęcia uchwały musi być zachowana

Samorząd terytorialny

Warunkiem ważności uchwały jest nie tylko jej zgodność z upoważnieniem ustawowym, wyznaczającym granice przyjmowanej regulacji, ale również uchwalenie aktu w określonej przepisami procedurze uznał...

26.08.2013

NSA: rodzice zapłacą za dłuższy pobyt dziecka w przedszkolu

Samorząd terytorialny

Rodzice muszą płacić stałą opłatę za pobyt dziecka w przedszkolu, dłuższy niż pięć godzin, za które płaci gmina - orzekł w piątek Naczelny Sąd Administracyjny. Rozstrzygnął tym samym spór gmin z...

26.08.2013