Spadkobierca odzyska VAT za materiały budowlane

Spadkobiercy przysługuje prawo ubiegania się o zwrotu części podatku VAT z tytułu wydatków poniesionych na zakup materiałów budowlanych, także w sytuacji, gdy spadkodawca nie złożył wniosku o taki...

17.07.2013

Wniosek o odwołanie starosty rodzi skutki publicznoprawne

Samorząd terytorialny

Do wniosku o odwołanie starosty złożonego przez uprawnioną do tego grupę radnych nie można stosować reguł wynikających z prawa cywilnego w zakresie oświadczeń woli ani też konstruować zasady swobody...

16.07.2013
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski