WSA: tylko rada gminy ustala opłaty za przedszkola

Rada gminy nie może przekazywać (całości lub choćby części) przyznanych kompetencji do ustalania wysokości opłat za świadczenia przedszkoli, na rzecz innego podmiotu orzekł WSA w Poznaniu.

16.08.2013