Strasburg: założyciele Pirate Bay słusznie skazani

Europejski Trybunał Praw Człowieka odrzucił w decyzji z 28 lutego br. jako oczywiście nieuzasadnioną skargę współzałożycieli serwisu Pirate Bay. Zdaniem Trybunału ochrona praw autorskich uzasadniła w...

15.03.2013

Jedno gospodarstwo rolne – jeden podatnik VAT

Jeżeli mąż jest już zarejestrowanym czynnym podatnikiem VAT rozliczającym podatek ze wspólnie prowadzonego gospodarstwa rolnego, to mimo rozdzielności majątkowej, żona nie może zarejestrować się jako...

15.03.2013