Inspektor transportu drogowego nałożył na kierowcę autobusu karę pieniężną za wykonywanie przewozu osób z naruszeniem warunków określonych w zezwoleniu. Podstawę do nałożenia kary był  art. 92a ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2012 r., poz. 1265 ze zm.). Z ustaleń sprawy wynikało, iż w trakcie jednego z kursów, kierowca nie zatrzymał się na kilku przystankach określonych w zezwoleniu, zatrzymał się natomiast na trzech miejscach poza przystankami, nieujętych w obowiązującym rozkładzie jazdy.

W odwołaniu przewoźnik argumentował, że zachowanie kierowcy autobusu w nie zagroziło interesom pozostałych przewoźników ani też bezpieczeństwu pasażerów, którzy dodatkowo wywierali na kierowcy presję zatrzymania pojazdu w niewłaściwym miejscu, a ten realizując ich prośby uwzględnił także złe warunki pogodowe.

WSA zwrócił uwagę, iż to rolą przedsiębiorcy jest zapewnienie takiej organizacji pracy i postawy zatrudnionych kierowców, by praca tych ostatnich odbywała się w sposób bezpieczny, bez stwarzania zagrożenia dla życia i mienia innych użytkowników dróg, a także życia i zdrowia kierowcy. Natomiast zatrzymywanie pojazdu i wysadzanie pasażerów, a szczególnie w okresie zimowym w miejscach przypadkowych, nieprzygotowanych do tego celu, bezwzględnie może zagrażać bezpieczeństwu zarówno wysiadających pasażerów jak i innym użytkownikom drogi lub ulicy – uznał WSA.

Wyrok WSA w Olsztynie z 7 listopada 2013 r., sygn. akt II SA/Ol 839/13, nieprawomocny