WSA: budynek musi mieć dach

Skoro nie można mówić o dachu, to i nie można mówić o budynku, w tej części, i obiekt taki w części powinien być wyłączony z opodatkowania. Tak wynika z wyroku WSA w Bydgoszczy z 23 października 2012...

23.11.2012

Decyzja o wymeldowaniu nie powoduje utraty praw

Samorząd terytorialny

Celem decyzji o wymeldowaniu jest doprowadzenie do zgodności faktycznego miejsca pobytu osoby z miejscem rejestracji. Decyzja ta nie powoduje powstania ani utraty jakichkolwiek praw, tym samym nie...

23.11.2012

Polska na razie nie wydali homoseksualisty z Ugandy

WSA w Warszawie uwzględnił skargę obywatela Ugandy, homoseksualisty, na decyzję o odmowie nadania mu statusu uchodźcy i udzielenia innych form ochrony. Nie zostanie on na razie wydalony do kraju, w...

23.11.2012

Gmina nie może wprowadzać opłat za podłączenie do sieci

Samorząd terytorialny

Z faktu, że sprawy wodociągów i zaopatrzenia w wodę należą do zadań własnych gminy nie wynika kompetencja dla organu gminy do wprowadzania opłat za podłączenie do sieci podmiotów chcących z niej...

22.11.2012

Rezydent za granicą to nie terytorium Polski

Polski podatnik korzystający za granicą z usług zagranicznego kontrahenta nie pobiera od niego zryczałtowanego podatku dochodowego. Tak wynika z wyroku WSA w Poznaniu z 25 października 2012 r.

22.11.2012

ETS: uzasadnienie wiąże także sądy w Unii

Wszystkie sądy państw Unii związane są każdym orzeczeniem sądu krajowego. Tak orzekł luksemburski Trybunał Sprawiedliwości w odpowiedzi na pytanie sądu okręgowego z Bremy.

22.11.2012

Tauron nie odzyska nadpłaty podatku akcyzowego

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach nie uwzględnił skargi Tauron Wytwarzanie i nie stwierdził nadpłaty w podatku akcyzowym od sprzedaży energii za 2008 rok - poinformował Tauron w komunikacie....

21.11.2012