SA:„Dajemy za darmo” nie narusza dóbr osobistych

Sąd Apelacyjny w Warszawie oddalił apelację Fundacji Gender, która domagała się przeprosin od autorów reklamy za naruszenie godności kobiet. Przeprosiny miały się ukazać w prasie i na billboardach w...

13.03.2013

Brak jezdni nie pozbawia działki statusu drogi gminnej

Budownictwo

Fakt, że w chwili obecnej działka nie posiada jezdni nie zmienia faktu iż jest działką drogową kwalifikowana w planie miejscowym jako droga gminna i każdym czasie mogą być na niej wykonane budowla...

12.03.2013

Dywidenda niepieniężna to nie sprzedaż

Przeniesienie własności nieruchomości w wyniku wypłaty dywidendy nie ma charakteru odpłatnego zbycia prawa rzeczowego. Tak stwierdził NSA z wyroku z 22 lutego 2013 r.

12.03.2013

SN: nie ma zgody na przekręty recyklingowe

Zakładowi utylizującemu odpady elektryczne nie należy się wynagrodzenie, jeśli poprawnie nie wypełni formularzy i nie dostarczy kopii Głównemu Inspektorowi Ochrony Środowiska stwierdził Sąd...

11.03.2013

Transformator, jako element sieci jest opodatkowany

Opodatkowaniu podlegają nie same transformatory, ale sieć elektroenergetyczna, jako całość, w skład której te transformatory wchodzą. Takie stanowisko wynika z wyroku WSA w Łodzi z 6 lutego 2013 r.

11.03.2013