Wydatek na spotkanie zawsze jest kosztem reprezentacji

Wydatki na spotkania zawsze będą stanowić koszty reprezentacji, ponieważ w każdym przypadku wiązać się one będą z występowaniem w imieniu podatnika i pełnieniem funkcji przedstawicielskich. Takie...

20.11.2012

WSA: pytanie do TK, sprawa zawieszona

Sąd może zawiesić postępowanie z urzędu, jeżeli przed Trybunałem Konstytucyjnym toczy się postępowanie w przedmiocie konstytucyjności przepisów, których wykładnia stanowi istotę sporu pomiędzy...

19.11.2012

Składka na OC stanowi przychód członka zarządu

Składka płacona przez spółkę na ubezpieczenie wszystkich członków zarządu daje możliwość obliczenia przychodu w odniesieniu do każdej z objętych ubezpieczeniem osób. Takie stanowisko wynika z wyroku...

19.11.2012

Wniesienie skargi konstytucyjnej stanowi zagadnienie wstępne

Samorząd terytorialny

Sąd może zawiesić postępowanie z urzędu, jeżeli przed Trybunałem Konstytucyjnym toczy się postępowanie w przedmiocie konstytucyjności przepisów, których wykładnia stanowi istotę sporu pomiędzy...

19.11.2012

PIT: zamiar nie ma znaczenia

Nie ma znaczenia, czy w momencie nabycia nieruchomości zamiarem właściciela było przeznaczenie jej do sprzedaży z zyskiem, lecz to, że podatnik podjął działania mające charakter ciągły i...

16.11.2012

VAT od bankowozu nie zawsze można odliczyć w całości

Aby w pełnej wysokości odliczyć podatek naliczony związany z zakupem bankowozu, pojazd ten winien służyć takiej działalności opodatkowanej podatnika, w której wykorzystywanie tego typu pojazdu jest...

15.11.2012

Podatnik nie obroni się przed wynikiem kontroli

Jeśli wynik kontroli wskazuje wyłącznie stwierdzone uchybienia oraz dokonuje ustaleń faktycznych nie podlega zaskarżeniu do sądu administracyjnego. Takie stanowisko przedstawił NSA w wyroku z 26...

15.11.2012