Kody źródłowe nie są informacją publiczną

Samorząd terytorialny

Fakt, że określone programy komputerowe są wykorzystywane przez organy władzy publicznej do realizacji zadań publicznych, nie przesądza, że kody źródłowe są informacją publiczną uznał WSA w...

29.07.2013

Dokumenty do przetargu można uzupełnić tylko raz

Wszyscy wykonawcy są zobowiązani na jednakowych zasadach wykazać spełnianie warunków udziału w postępowaniu na dzień składania ofert, lub - w przypadku przetargu ograniczonego - na dzień składania...

29.07.2013

Trudno wykryć zmowę przetargową

Zakazane są wszelkie ustalenia między wykonawcami, których celem lub skutkiem jest wyeliminowanie, ograniczenie lub naruszenie w inny sposób konkurencji na rynku właściwym, polegające w szczególności...

27.07.2013

Gmina ma płacić za oświetlenie obwodnicy

Gmina wiejska Słupsk musi zapłacić Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad ponad 24,3 tys. zł za oświetlenie obwodnicy znajdującej się na terenie gminy - zdecydował w piątek Sąd Okręgowy w...

26.07.2013

NSA: właściciele przegrali, choć mieli rację

Budownictwo

Procedura administracyjna nie pozwala uchylić decyzji, jeśli organ w momencie orzekania nie znał nowych dowodów. Skutek jest taki, że druga instancja tych dowodów nie bada, a właściciele działki...

26.07.2013

SN: umowa deweloperska nie jest umową przedwstępną

Budownictwo

Umowa z deweloperem przewidująca długi okres pomiędzy zapłatą za mieszkanie, a przeniesieniem własności lokalu nie jest umową przedwstępną, ale umową deweloperską, której niewykonanie naraża...

25.07.2013

TK: przepis o zachowku jest zgodny z konstytucją

Prawo do zachowku jest zgodne z konstytucyjną ochroną życia rodzinnego, własności i prawa do dziedziczenia orzekł w czwartek Trybunał Konstytucyjny. Wątpliwości w tej kwestii miały Sąd Okręgowy w...

25.07.2013