Strasburg: zbrodni wojennych amnestia nie obejmuje

Wznowienie postępowania i skazanie za zbrodnie wojenne, zbrodnie przeciwko ludzkości i ludobójstwo, których sprawca wcześniej został objęty amnestią, nie narusza praw podstawowych uznał Europejski...

14.11.2012

Umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej są jawne

Samorząd terytorialny

Umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej mają jawny charakter. Narodowy Fundusz Zdrowia ma obowiązek zamieszczania na swej stronie internetowej informacji o każdej zawartej umowie, z...

14.11.2012

TK: przepisy emerytalne niekonstytucyjne

Niezgodne z konstytucją są przepisy, które w 2011 r. zmusiły do rozwiązania umowy o pracę tych pracowników, którzy już wcześniej nabyli prawo do emerytury - orzekł we wtorek Trybunał Konstytucyjny.

14.11.2012

Wyrobisko górnicze nie podlega podatkowi od nieruchomości

Samorząd terytorialny

Fakt zaklasyfikowania wyrobiska górniczego, jako obiektów i urządzeń do budowli dla górnictwa i kopalnictwa według Klasyfikacji Środków Trwałych, nie jest wystarczający do tego by uznać je, w całości...

12.11.2012